ศอ.บต.-ดีเอสไอเตรียมตั้งศูนย์อาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ชายแดนใต้


ชายแดนภาคใต้: ศอ.บต.จับมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ-ภาคประชาชนพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมตั้งศูนย์ DSI Station ป้องกันการเกิดอาชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่


24 พ.ย. - พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นางสาวนฐพร บุญยะกร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายกสมาคมนางฟ้าใจดี ในโอกาสร่วมหารือการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  และเครือข่ายภาคประชาสังคม สำหรับในการหารือกันครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 


เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ความร่วมมือในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการอำนวยความเป็นธรรมต่าง ๆ ซึ่งศอ.บต. ได้เตรียมพร้อมในการลงนาม เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการรับรู้ถึงกระบวนการยุติธรรมทุกมิติ หาแนวทางการป้องกันการเกิดอาชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทำหน้าที่รับเรื่องราวต่างๆ ภายในศูนย์แห่งนี้และดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]