"รุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล" นั่งนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลาคนใหม่


สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เลือก"รุ่งรัตน์"เป็นนายกฯคนใหม่ หลัง"เฮียเพ้ง"ประกาศวางมือที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาประจำปี 2564 ได้เลือกตั้งนางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล เป็นนายกสมาคมคนใหม่ พร้อมกับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่หลังจากชุดเดิมครบวาระ 2 ปี โดยก่อนการเลือกตั้งนายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ อดีตนายกสมาคมฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ขอเป็นนายกสมาคมฯ แล้ว เพราะเป็นมาถึง 10 ปี ทั้งที่ตั้งใจจะเป็นเพียง 2 ปี แต่มีเหตุการหลายอย่างที่ทำให้ต้องอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันหลายปี รวมทั้งต้องการให้มีบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวในการเลือกตั้ง นายสุรพลได้เสนอให้นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ( สนต.) และหัวหน้าข่าว นสพ.เดลินิวส์ ภาคใต้ตอนล่าง ทำหน้าที่ประธานในการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหญ่ โดยสมาชิกในห้องประชุมเห็นชอบ โดยมีนายสัมฤทธ์ บุญรัตน์ เทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายบัวยัญ สุวรรณมณี เป็นกรรมการและสักขีพยานที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสามัญ 3 คนเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนลับเพื่อเป็นนายกสมาคมฯ คนต่อไป ไก้แก่ นายสุรพล สัมฤทธ์ นายกิตติธนา สุบรรณวงศ์ และนางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล ผลคะแนนการเลือกตั้งนางรุ่งรัตน์ได้รับคะแนนสูงสุด ได้เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาคนต่อไป ท่ามกลางความยินดีของสมาชิก สำหรับนางรุ่งรัตน์ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯมาโดยตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโลจิสติกส์ เป็นนักธุรกิจที่สังคมให้การยอมรับและชื่นชมมาโดยตลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]