ศอ.บต.เฝ้าระวัง-แจ้งเตือนน้ำท่วมชายแดนใต้ผ่านบัณฑิตอาสากว่า 2 พันคน


ชายแดนภาคใต้: ที่ห้องศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จชต.

ทั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นเพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตามที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. ได้ติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงต้นเดือน ธันวาคม 2564 เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำหลากและส่งผลกระทบกับประชาชนได้ ขณะเดียวกัน ร่วมติดตามเฝ้าระวังคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยที่จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากแม่น้ำได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้นำเสนอแนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กลไก ของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในพื้นที่ 5 จชต. ที่มีกว่า 2 พันคน รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำวัน โดยกำหนดให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน Google From ให้คณะทำงานจัดทำข้อมูลในรูปแบบ One Page เพื่อแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเนื้อหาที่ประชาชนในพื้นที่เข้าใจได้ง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]