"เอก ยังอภัย ณ สงขลา" รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 'นายอำเภอแหวนเพชร' 2564


นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564 (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย


ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติ “นายอำเภอ” และ “ปลัดอำเภอ” ที่ได้เสียสละกำลังกาย และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอ และปลัดอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]