เบทาโกรยันไม่ได้กักตุนเนื้อหมู 2 แสนกิโลกรัมสต็อกสินค้าปกติส่ง 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
เศรษฐกิจ: พบเอกสารเนื้อสุกรในห้องเย็น อ.จะนะ จ.สงขลา ไม่ตรงกับจำนวนสต็อกที่มีอยู่ในห้องเย็น แจ้งไว้เพียง 47,000 กิโลกรัมเท่านั้น เข้าข่ายการกระทำผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ ด้านเบทาโกรออกหนังสือชี้แจง แจ้งกระทรวงพาณิชย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. ยันเป็นสินค้าคงคลังตามปกติ เพื่อรองรับการจัดส่ง 5-7 วัน ใน 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ไม่ได้กักเก็บสินค้าเพื่อหวังราคาที่สูงขึ้น

20 ม.ค. 2565 - จากกรณีตรวจพบเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม ใน จ.พัทลุง เข้ามาเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นใน อ.จะนะ จ.สงขลา 211,361 กิโลกรัม ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และมีการนำออกไปเพียงเล็กน้อย เมื่อด่านกักกันสัตว์สงขลาตรวจเช็คสต็อกพบว่า มีสินค้าคงคลังอยู่ที่ประมาณ 201,650 กิโลกรัม ซึ่งนายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาตรวจสอบอีกครั้งนั้น

เมื่อเวลา 16.00 น. หลังจากที่นายเจษฎาได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้นายอำพล พงศ์สุวรรณ รอง ผวจ.สงขลา เป็นผู้แทนของจังหวัดในการประชุมร่วมกับ นสพ.ณัฐชัย วรสุทธิ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา นางฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และ พ.ต.ต.อนันต์ บัวแก้ว สารวัตร กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และตัวแทนบริษัท โดยใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง ก่อนที่ข้อสรุปในเบื้องต้น

หลังการประชุม นางฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา แถลงว่า จากการตรวจสอบพบว่า ห้องเย็นมีความผิดที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองไปที่พาณิชย์จังหวัดให้ได้รับทราบตามที่กำหนด โดยเฉพาะประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรและเนื้อสุกร ซึ่งได้ระบุให้ผู้ครอบครองเนื้อสุกรน้ำหนักรวมตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไปต้องแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายในวันที่ 10 ม.ค. 2565 และครั้งถัดไปจะต้องแจ้งภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป

"บริษัท เบทราโกร เจ้าของเนื้อสุกร และห้องเย็น บริษัท ปิติฟูดส์ ที่รับฝากเนื้อสุกร ระบุว่า มีเอกสารหลักฐานการจัดทำบัญชีครบ และจะเร่งนำส่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้รับทราบโดยเร็ว ส่วนกรณีนี้จะเข้าข่ายการกักตุนเนื้อสุกรหรือไม่นั้น ต้องรอการตรวจสอบบัญชีของทั้ง 2 บริษัทให้ชัดเจนเสียก่อน เนื่องจากตอนนี้ยอดที่บริษัท เบทาโกร แจ้งมาไม่ตรงกับสต็อกที่มีอยู่ในห้องเย็น โดยแจ้งเพียง 47,000 กิโลกรัมเท่านั้น อีกทั้งยังต้องวิเคราะห์การรับเข้า-จ่ายออกเนื้อสุกรในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทด้วยว่า มีความสม่ำเสมอเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งต้องขอเวลาตรวจสอบ และยังระบุไม่ได้ว่า เข้าข่ายกักตุนหรือไม่ในขณะนี้" พาณิชย์จังหวัดสงขลากล่าว


นสพ.ณัฐชัย กล่าวว่า จากข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท เบทาโกร พบว่า มีปริมาณสูงกว่าปกติตามที่ปรากฏ จึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 - มกราคม 2565 และพบว่า มีการนำเข้ามาเก็บในห้องเย็นทั้งหมด 85 ครั้ง ยอดโดยรวม 574,541 กิโลกรัม และมีการนำออก 21 ครั้ง จำนวน 167,058 กิโลกรัม และเมื่อวันที่ 19 มกราคม ด่านกักกันสัตว์สงขลาได้เข้ามาตรวจเช็คสต็อกพบว่า มีสินค้าคงคลังอยู่ที่ประมาณ 201,650 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบยอดเนื้อสุกรและเอกสารที่ไม่ตรงกับยอดสุทธิอยู่ประมาณ 205,833 กิโลกรัม จึงเกิดข้อสงสัย และตรงตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ หากพบการเคลื่อนย้ายที่ผิดปกติต้องรีบรายงาน จึงมีการแจ้งเรื่องไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางจังหวัดสงขลา และเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในครั้งนี้

ด้านบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้ออกเอกสารคำชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และสาขาในกลุ่ม ในบริษัทห้องเย็นตามที่ระบุในรายงานข่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพื่อการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า 8 จังหวัด

"ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งหมดที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 211,361 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2565 ที่ระบุให้ ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้าส่ง ที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต็อกเกิน 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ให้ดำเนินการแจ้งสต๊อกให้กรมการค้า ภายในรับทราบ รวมทั้งแจ้งราคาในทุก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป"

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า การจัดการสต็อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติ มิใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานาน เพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่ประการใด บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการรายงานแจ้งจำนวนสต็อกตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด


อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณสุกรและระดับราคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความกังวลใจของผู้บริโภคต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้บริโภค โดยการผสานความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หมูปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยการจำหน่ายหมูสดในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ณ จุดจำหน่ายในโครงการ 667 แห่งทั่วประเทศ

เครือเบทาโกร ยึดมั่นในเจตนารมณ์ทางธุรกิจที่ดี มีบรรษัทภิบาล พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหารสดและแปรรูปที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]