กุมภานี้! ฝ่ายค้านจองซักฟอกรัฐบาลปมพิษเศรษฐกิจ โควิด-19


การเมือง: พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ แถลงร่วมกับฝ่ายค้าน เตรียมเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ เพื่อสอบถาม-นำเสนอแนวทางแก้ปัญหา 4 เรื่อง ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ โรคระบาด การเมือง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง


19 ม.ค. 2565 - ที่รัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมกันแถลงผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 โดยเนื้อหาสาระภายในญัตติ ประกอบด้วย 1.วิกฤตด้านเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ และภาวะหนี้สินของประชาชน

2.วิกฤตโรคระบาดในคนและสัตว์ อาทิ โรคติดเชื้อโควิด-19 และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 3.วิกฤตด้านการเมือง การปฏิรูปทางการเมือง และการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น และ 4.ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ สิ่งแวดล้อม การทุจริตคอร์รัปชัน เหมืองทองอัครา และปัญหาของชาวประมง

ส่วนรายละเอียดการอภิปรายในประเด็นต่างๆ นั้นถือเป็นสิทธิของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการนำเสนอ โดยกำหนดยื่นญัตติดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเข้าชื่อของ ส.ส. และคาดว่าจะมีการเปิดอภิปรายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจะหารือร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลขอใช้เวลาในการอภิปรายไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

สำหรับการอภิปรายนั้นจะเป็นไปในลักษณะการสอบถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่อรัฐบาล หากรัฐบาลเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานได้ ย่อมจะเป็นประโยชน์ และถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอย่างแท้จริง


พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า รัฐบาลได้สร้างปัญหาสังคมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ได้ปิดการศึกษาจนส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการทางการเมืองโดยมุ่งผลประโยชน์ของตนเองมากจนเกินไป การอภิปรายในครั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านได้เตรียมข้อมูลที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาล และการอภิปรายครั้งนี้ยังถือเป็นวาระของประชาชนอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]