รอมา 22 ปี! ตำรวจมือปราบน้ำมันเถื่อนโวยศุลการกรสตูลส่งเงินรางวัลคืนคลังอ้างไม่มีใครมารับ


 
กระบวนการยุติธรรม: ตำรวจมือปราบน้ำมันเถื่อนร้องศุลกากรสตูลส่งสินบนรางวัลนำจับเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน อ้างครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งไปแล้วแต่ไม่มีใครมารับเงิน ชี้มีขบวนการกลั่นแกล้ง รอคอยมากว่า 20 ปียังไม่ได้รับเงินรางวัลนำจับ

19 ม.ค. 2565 - จากกรณีที่ พ.ต.ท.ยงยศ เทียมประชา อดีตรอง ผกก.หน.สภ.สุคิริน จ.นราธิวาส ได้ร้องขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีขอให้กรมศุลกากรปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 8857,8858/ 2542 เรื่องให้จ่ายสินบนและเงินรางวัลให้แก่ผู้จับกุม ซึ่งผ่านมา 22 ปี พ.ต.ท.ยงยศ อ้างว่า ศุลกากรยังไม่จ่ายเงินสินบนและรางวัลให้แก่ตน ซึ่งเป็นผู้จับกุมน้ำมันเถื่อนพร้อมทั้งยึดเรือเดินสมุทรมูลค่า 40 ล้านบาทตามราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญนั้น

พ.ต.ท.ยงยศ เปิดเผยว่า เมื่อเดือน ธ.ค. 2564 ตนได้รับหนังสือราชการจากด่านศุลกากร จ.สตูล ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564 ลงนามโดยนายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ นายด่านศุลกากร จ.สตูล แจ้งให้ทราบว่า ด่านศุลกากรสตูลได้มีมีหนังสือที่ กค.0502(55)/871 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563 ถึง สภ.เมืองสตูล แจ้งให้ผู้จับกุมที่มีรายชื่อมาติดต่อที่ด่านศุลกากรสตูล เพื่อรับเงินสินบนรางวัลจากการขายของกลาง ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 8857-8858/2542 ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ คือ วันที่ 26 พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับหนังสือตามเอกสารไปรษณีย์ตอบรับในประเทศ แต่เมื่อครบกำหนด 1 ปี ปรากฎไม่มีผู้ใดมารับเงินสินบนรางวัลจากการขายของกลางดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการจ่ายเงินสิบบนและรางวัล พ.ศ.2517 ข้อ 11 ระบุว่า เงินสินบนและรางวัล จะไม่จ่ายให้ถ้าผู้มีสิทธิไม่มารับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับ ด่านศุลกากรจะดำเนินการผลักเงินสินบนรางวัลค้างจ่ายส่งรายได้แผ่นดินไปแล้ว

"ผมได้รับจดหมายในการแจ้งให้ทราบว่า มีการจ่ายเงินค่าสินบนรางวันและส่งคืนแผ่นดินแล้ว เพราะไม่มีผู้ไปรับเงิน แต่จดหมายที่แจ้งให้ไปรับเงินตามที่เจ้าหน้าที่ระบุและลงเลขไปรษณีย์ตอบรับนั้น ผมไม่เคยได้รับ ไม่ทราบว่าส่งมาเมื่อไหร่และใครเป็นผู้เซ็นรับจดหมายดังกล่าว เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบ และอาจะมีเบื้องหลังที่ไม่ต้องการให้ผมได้รับเงินที่ทวงถามและร้องขอความเป็นธรรมไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสินบนรางวัลจากการขายน้ำมันดีเซลที่ยึดได้ เท่านั้น ยังไม่รวมค่าเรือเดินสมุทร 2 ลำซึ่งประเมินราคาที่ 40 ล้าน ตามคำสั่งของศาลฎีกา" พ.ต.ท.ยงยศ กล่าว


พ.ต.ท.ยงยศ กล่าวว่า ศุลกากรสตูลอ้างว่า เรือของกลางทั้ง 2 ลำ มีการยื่นประกันออกไปและเจ้าของนำไปเก็บรักษา ต่อมาเรือหายไป ซึ่งตนได้ร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเรือกลับมา และให้ฟ้องเจ้าของเรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามราคาเรือ และกรมศุลกากรได้ตอบเอกสารว่า ได้สั่งการให้อัยการเป็นผู้ฟ้องเจ้าของเรือแล้ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คดีเรือหาย ด่านศุลกากรสตูลเป็นผู้ฟ้องเอง และไม่ได้ฟ้องเจ้าของเรือ แต่ฟ้องผู้ที่เป็นนายประกันเรือ ซึ่งเป็นคนงานของบริษัทเจ้าของเรือ และไม่ได้ฟ้องตามมูลค่าเรือที่มีการประเมินราคาที่ 40 ล้านบาท แต่ไปฟ้องตามราคาที่ให้ประกันในวงเงิน 1 ล้านบาทเศษ ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการฟ้องที่ไม่ถูกต้อง

พ.ต.ท.ยงยศ กล่าวว่า ตนได้ร้องเรียนเรื่องความไม่ถูกต้องทั้งหมดไปที่กรมศุลกากรและนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่จนถึงขณะนี้ กรมศุลกากรและศุลกากรสตูลยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลฎีกา และตามกระบวนของกฎหมายเพื่อที่จะได้นำเงินจากการขายทอดตลาดให้แก่แผ่นดินและจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้จับกุม และที่สำคัญ วันนี้เงินสินบนรางวัลจากการขายน้ำมัน ที่ตนรอมาเป็นสิบๆ ปี ยังมีขบวนการกลั่นแกล้งทำให้ตนไม่ได้รับเงินดังกล่าว ขณะนี้ตนอายุ 80 กว่าปี เกษียณอายุราชมามากว่า 20 ปี ต่อสู้แสวงหาความจริง และความเป็นธรรมมานานกว่า 20 ปี แต่สุดท้ายก็ยังหาความเป็นธรรมไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]