กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านภักดี จ.ยะลา

 ชายแดนภาคใต้: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านภักดี อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอน และโครงการพระราชดำริฯ

31 ม.ค. 2565 - เวลา 13.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ 5 บ้านภักดี ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และโครงการพระราชดำริฯ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรตลอดจน นักเรียน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการสาธิตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องสระเอีย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังได้ทรงพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริ จำนวน 21 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]