มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แวดวงข่าว: พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาองมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 62,500 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับมอบทุนเข้าร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]