อบจ.สงขลาเตรียมจัดกิจกรรมพลิกฟื้นคลองสำโรงให้สวย น้ำใส ไร้ขยะ

 


นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา เปิดเผยว่า อบจ.สงขลาได้ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง .สงขลา และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เพื่อร่วมกันในการทำให้คลองสำโรงเป็นคลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรม ในโครงการฟื้นฟูคลองสำโรง ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะมีการกำจัดขยะที่เป็นมลพิษ อาทิ ผักตบชวา การแก้ปัญหาขยะ ขยะสะสม เพื่อที่จะทำให้คลองสำโรงกลับมาคลองที่สวยงาม และสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของนายก อบจ.สงขลา ในการที่จะทำให้คลองสำโรงสะอาด และเป็นคลองที่สวย น้ำใส  เป็นการรวมพลังเพื่อสร้างสุขให้ประชาชนคลองสำโรง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]