ชาวเกาะแต้วสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกินเป้า

 
รายงานพิเศษ โดย.. เกษม ลิมะพันธุ์ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย


กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา ได้รับงบฯ สมทบสนับสนุน 21 กองทุน กองทุนสวัสดิการเกาะแต้วจัดเวทีสัญจรครอบคลุมทั้งตำบล เชิญชวนพี่น้องประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้เกินเป้า เน้นบริหารจัดการโปร่งใส ข้อมูลครบถ้วน ตั้งเป้าขอสมทบงบจาก พอช.

จากกรอบข้อกำหนดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.ได้กำหนดการขอรับงบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการในเบื้องต้น เช่น สมาชิกเพิ่มไม่ต่ำกว่า 100 คน/ปี มีแผนงานบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสนับสนุนสมาคมสวัสดิการชุมชนสงขลา และมีข้อมูล/สถิติครอบถ้วนตามสมุดเล่มเหลือง

รายงานข่าวกล่าวว่า กองทุนสวัสดิการจังหวัดสงขลา จำนวน 21 กองทุน ที่เสนอสมทบงบประมาณจากรัฐบาล ปี 2565 มีจำนวนสมาชิกที่ขอรับ 25,982 คน ได้รับจำนวนเงินสมทบ 3,663,462 บาท เช่น กองทุนสวัสดิการขุมขนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.ควนเนียง ได้รับเงินสมทบ 208,821 บาท เป็นครั้งที่ 6

นายอรัญ คงนวลใย ประธานที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา กล่าวถึงความคืบหน้าของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้วว่า จากการจัดเวทีสัญจรไปยัง 10 หมู่บ้าน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที 1 ปี 2565 จำนวน 185 คน ถือว่าเกินเป้าหมายเป็นความฝันของคณะกรรมการกองทุน ที่เราอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกาะแต้วสมัครให้เพิ่มขึ้น

“ก็เป็นแผนงานหนึ่งที่เราก้าวเดินต่อไป ก็คือเรื่องของการขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ซึ่งก็ได้ไปพบกับนายกเทศมนตรีแล้ว ส่วนเรื่องของการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบไอทีของพอช.และสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลานั้น ก็จะดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงส่งเงินสนับสนุนสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา”


“ส่วนเรื่องการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมของกองทุนทุกคนก็ได้ตระหนักถึงความโปร่งใส มีความถูกครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นเป้าหมายร่วมกันของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว ในการเตรียมการขอรับเงินสนับสนุนจาก พอช.กระทรวงพัฒนาสังคม ในปี 2566 เชื่อมั่นว่ากองทุนของเราก็จะเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น เกิดความสุข ความสัมพันธ์กับคนเกาะแต้ว ได้อยู่เย็นเป็นสุขมีสวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ครับผม”

รายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว ขอเชิญกรรมการทุกท่านประชุมสรุปผลโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะตำบลเกาะแต้ว วันพุธที่ 23 ก.พ.65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]