คาดเปิดใช้กลางปี 2569! รัฐมนตรีคมนาคมวางศิลาฤกษ์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งที่ 2

 เศรษฐกิจ: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพัทลุง-สงขลา แห่งที่ 2 งบประมาณ 4,841 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดเริ่มก่อสร้างปี 2566 เปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงกลางปี 2569

18 มีนาคม 2565 - ที่บ้านแหลมจองถนน หมู่ที่ 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพัทลุง–สงขลาแห่งที่ 2 ของ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางนที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ.พัทลุง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและประชาชนเข้าร่วมพิธี

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและได้ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในปี 2566 ได้จัดทำคำขอภายในกรอบวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,841 ล้านบาท โดยจะใช้เงินกู้และงบสมทบจากงบประมาณประจำปี มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คือ ปี 2566 - 2568 และเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงกลางปี 2569

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพัทลุง–สงขลาแห่งที่ 2 จะเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงชนบท พท.4004 (กม.ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงฝั่ง จ.สงขลาที่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) หมู่ 2 บ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร โดยสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความที่ (Box Segmental Bridge) ขนาด 2 ช่องจราจร ขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต
บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงามทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ กอปรกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม ทำให้สะพานแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์ค (Land mark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดในอนาคต

อีกทั้ง จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง จ.พัทลุง กับ จ.สงขลา ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรหรือลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง เป็นการสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]