รังวัดเขตโบราณสถานเขาแดง-เขาน้อย 3 จุดเก็บหลักฐานสุดท้ายก่อนส่งอัยการ

 กระบวนการยุติธรรม: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เข้าทำการเดินสำรวจ-รังวัดแนวเขตโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อย 3 จุดที่ถูกบุกรุก เพื่อให้เกิดความชัดเจนในสำนวนก่อนส่งฟ้องอัยการ

18 เมษายน 2565 - เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา สำนักงานที่ดินสาขาสิงหนคร ป่าไม้ เทศบาลเมืองสิงหนคร และตำรวจ ร่วมลงพื้นที่เข้าทำการเดินสำรวจ และรังวัดแนวเขตโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อย 3 จุดที่ถูกบุกรุกตามที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลาได้ทำสัญลักษณ์แนวเขตที่ดินที่ได้รับการประกาศเป็นเขตโบราณสถานเอาไว้ เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องของแนวเขตที่ดินในจุดที่บุกรุก นำไปใช้ประกอบสำนวนคดีบุกรุกโบราณสถาน และบุกรุกพื้นที่ป่าใน 3 คดี ซึ่งมีผู้ต้องหารวม 5 ราย โดยถือเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้พนักงานสอบสวน มีสำนวนคดีครบถ้วนที่จะทำการสรุปสำนวนคดีส่งไปยังพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินได้เชิญบุคคลที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ติดกับแนวเขตโบราณสถานมาเพื่อชี้แนวเขตที่ดินด้วยหลายราย โดยหนึ่งในผู้ครอบครองที่ดินบริเวณนั้นได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยมีพื้นที่กว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร ในราคาเกือบ 4 ล้านบาท เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งมีหนังสือให้มาชี้แนวเขตที่ดินของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]