ทำประมงปัญหาเยอะ! ชาวจะนะหวัง “นิคมอุตสาหกรรม” สร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่

 เศรษฐกิจ: ชาวประมงจะนะเรียกร้องให้รัฐเร่งสร้าง “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” และให้ยอมรับความจริงว่า อาชีพประมงพื้นบ้านมีปัญหาและต้องการเปลี่ยนอาชีพ ส่งลูกเรียนสูงๆ ไม่สืบทอดอาชัพประมง


4 เมษายน 2565 - นายยา หว่าหลำ ผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ อ.จะนะ ซึ่งรัฐบาลมีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เปิดเผยว่า วันนี้ อาชีพการทำประมงมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย เช่น แต่ละปี ออกเรือไปจับปลาได้ 3-4 เดือนเท่านั้น ไม่ได้ออกไปจับได้ตลอดทั้ง 12 เดือนอย่างที่คนภายนอกเข้าใจ และสัตว์ทะเลก็ไม่ได้มีมากมายอย่างที่กลุ่มที่เห็นด้วยกับโครงการนำเสนอข้อมูลต่อสังคมภายนอกว่า ทะเลจะนะอุดมสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงคนทั้งจังหวัด มีผู้ที่เป็นชาวประมงพื้นที่จำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่น เพราะไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรง ทั้งในเรื่องเครื่องมือจับสัตว์น้ำและเรือ ที่ต้องซ่อม ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นหนี้เป็นสิน เมื่อถึงฤดูมรสุมก็ต้องหยุดอยู่กับบ้าน เพราะออกเรือไม่ได้ การทำประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นที่ รายได้น้อย จนลงทุกวัน เพราะสัตว์น้ำในทะเลไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต

“ถ้าอาชีพนี้ดีจริง ทำไมชาวประมงต้องหาเงินส่งบุตรหลานไปเรียนต่อสูงๆ เพื่อให้มีงานอื่นทำ ทำไมไม่มีการสืบทอดการทำประมง นี่คือเรื่องจริงในพื้นที่ ที่อยากบอกให้คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงได้รับรู้ และรัฐบาลต้องรู้ข้อมูลที่เป็นจริง" นายยากล่าว

นายยากล่าวว่า มีชาวประมงพื้นที่จำนวนมากที่ดีใจ เมื่อทราบว่า จะมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาสร้างที่ อ.จะนะ เพราะจะได้มีอาชีพใหม่รองรับคนในพื้นที่ ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ที่ตกงาน ไม่มีงานทำ และผู้ที่จบการศึกษาแล้วจะได้มีงานทำในบ้าน การที่มีโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่จะต้องส่งผลดี ให้มีอาชีพอื่นๆ ตามมา เช่น คนในพื้นที่มีการทำบ้านให้เช่า คนมีอายุที่อยู่บ้านเฉยๆ อาจจะมีรายได้จากการขายของ ผลผลิตของชาวสวน ชาวไร่ จะได้มีราคาที่สูงขึ้น เพราะมีผู้คนที่เข้ามาสู่พื้นที่มากขึ้น และอาชีพอีกหลายอย่างก็จะตามมา ซึ่งเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ทั้งสิ้น” นายยากล่าว

นายยากล่าวว่า แต่หลังจากที่รัฐบาลชะลอโครงการ ก็รู้สึกเสียใจ เกิดความล่าช้า และความไม่แน่นอนเกิดขึ้น จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลให้ครบถ้วน อย่าเชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของการทำประมง ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาในการให้ข้อมูล แต่หน่วยงานของรัฐต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องเอง ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องเร่งดำเนินการในโครงการดังกล่าว หากต้องการที่จะแก้ปัญหาความยากจน คนว่างงาน และการพัฒนาพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]