ศอ.บต.ยกระดับ "เมืองปศุสัตว์" รองรับตลาดอาหารซาอุดิอาระเบีย

 


ชายแดนภาคใต้: ศอ.บต.ขยายความร่วมมือ "เมืองปศุสัตว์" ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ตั้งเป้าเกษตรกร 11,200 ราย รวมปศุสัตว์ 56,000 ตัว รองรับตลาดอาหารซาอุฯ หลังฟื้นความสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2565 - ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เมืองปศุสัตว์ชายแดนใต้ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานและกำหนดกรอบแนวคิดจากกลุ่มเลี้ยงโคที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการนี้ ศอ.บต. ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่และภาคเอกชนได้ขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 11,200 ราย รายละ 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 56,000 ตัว โดยจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามภายใต้แผนงานเมืองปศุสัตว์ชายแดนใต้และระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล รวมทั้งรองรับตลาดด้านอาหารของประเทศซาอุดีอาระเบียจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบียต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]