25 องค์กรมุสลิมตั้งเครือข่ายต้าน "กัญชาเสรี" พร้อมค้านทุกกฎหมายที่ขัดหลักอิสลาม


กระบวนการยุติธรรม: องค์กรมุสลิม 25 องค์กรรวมตัวกันตั้งเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่คว่ำร่างกฎหมายกัญชาเสรี พร้อมเดินหน้าค้านทุกกฎหมายที่ขัดกับหลักการอิสลาม

15 มิถุนายน 2565 - ที่ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่ายองค์กรมุสลิมกว่า 25 องค์กรได้ร่วมประชุมและมีมติจัดตั้ง “องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม" โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ เป็นประธาน และนายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นรองประธาน

จุดประสงค์การตั้งองค์กรดังกล่าว เพื่อเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ รณรงค์คว่ำร่าง พ.ร.บ.กัญชาเสรี ในวาระสองในทุกรูปแบบอย่างสันติวิธีและผ่านทุกช่องทางของการสื่อสาร นอกจากคัดค้านกฎหมายเสรีกัญชาแล้ว ยังจะเดินหน้าในการคัดค้านทุกกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดกับหลักจริยธรรม โดยเฉพาะหลักการอิสลาม เช่น สุราก้าวหน้า สมรสเท่าเทียมหรือ LGBTQ และอื่นๆ


สำหรับองค์กรเครือข่ายฯที่เข้าร่วมประกอบด้วย 1.ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2.เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน 3.มัสยิดบ้านเหนือ 4.มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล 5.สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) 6.สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) 7.สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 8.สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

9.ศูนย์ดะวะห์ตับลีช 10.กองทุนสวัสดิการบัยตุลมาล สตูล 11.กลุ่มวัยรุ่น เจ๊ะบิลัง 12.โรงเรียนทรัพรายีวิทยา 13.ผู้ช่วย ส.ส. ซูการ์โน มะทา ยะลา เขต 2 14. มัสยิดสามช่องใต้ จ.พังงา 15. โรงเรียนประทิปศาสตร์ บ้านตาล 16. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 17.สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 18.มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณะกุศล

19.สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ 20.มูลนิธิคนช่วยฅน 21.มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา 22.มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ยะลา 23.มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ 24.สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี 25.สุนทร วงค์หมัดทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และกองทุนชะกาต มัสยิดมำบัง มัสยิดกลาง จ.สตูล

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ ระบุว่า ฮัจยี อิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอขอบพระคุณต่อผู้แทนราษฎรประเทศไทยที่ไม่สนับสนุนการพิจารณากฎหมายให้ยาเสพติด (กัญชา) เป็นที่อนุญาต เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสังคมและโลก ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]