ศอ.บต.-นายก อบต.บาโร๊ะประสานเสียง "ตู้กรองน้ำยังใช้งานได้ปกติ"

 ชายแดนใต้: ศอ.บต.แจงกรณีตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใน .บาโร๊ะ .ยะหา .ยะลา เป็นข่าวเก่า ซ่อมแล้วตั้งแต่ปี 2564 นายก อบต.บาโร๊ะยันเครื่องกรองน้ำยังคงใช้งานได้ปกติ พื้นที่ใดตู้เสียให้แจ้งสายด่วน 1880 ศอ.บต.จะส่งช่างลงซ่อม


27 มิถุนายน 2565 - จากกรณีมีรายงานว่า ตู้กรองน้ำตามโครงการจัดซื้อและติดตั้งตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีนายพิทยา รัตนพันธ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ในขณะนั้น จัดหาและติดตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี 2560 ใช้งานไม่ได้หลายแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องส่งซ่อมบ่อย โดยเฉพาะที่ .บาโร๊ะ .ยะหา .ยะลานั้น

 

ศอ.บต.ได้ชี้แจงว่า ประเด็นข่าวดังกล่าวเป็นประเด็นข่าวเก่าที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งหลังเกิดประเด็นดังกล่าว ศอ.บต. ก็ได้เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมตู้กรองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 .บาโร๊ะ .ยะหา .ยะลา เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา

 

"อย่างไรก็ตามหลังปรากฎข่าวดังกล่าว ศอ.บต.ก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยเมื่อวันที่ 25 มิ. ศอ.บต.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามที่ปรากฎข่าว ปรากฏว่า เครื่องกรองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 .บาโร๊ะยังคงใช้งานได้ตามปกติ มิได้ชำรุดเสียหายแต่อย่างใด"

 

ทั้งนี้ พื้นที่ใดที่ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีปัญหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านแจ้งมายัง ศอ.บต.ผ่านสายด่วน 1880 เจ้าหน้าที่ช่างของ ศอ.บต.จะลงพื้นที่ตรวจสอบและเช็คสภาพในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการทำเรื่องซ่อมให้แล้วเสร็จ 

 

ศอ.บต.ยอมรับว่า ขณะนี้ เครื่องกรองน้ำในหลายพื้นที่มีปัญหา เนื่องจากผ่านระยะเวลาการใช้งานแล้ว 5 ปี เป็นศูนย์กลางน้ำสะอาดของแต่ละหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังใช้งานได้ อีกทั้ง ศอ.บต. ได้เร่งดำเนินการซ่อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด สำหรับประเด็นข่าวที่ออกมาว่า การดำเนินการร่วมกันดูแลระหว่าง ศอ.บต. และอบต.ในพื้นที่ โดย อบต.ไม่สมัครใจในการดูแลนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะ อบต.ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการซ่อมบำรุง แต่เนื่องด้วยเครื่องกรองน้ำในพื้นที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษา จึงเป็นหน้าที่ของ อบต. และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องช่วยกัน

 

นายอับดุลรอซิ ทาเนาะ นายก อบต.บาโร๊ะ เปิดเผยว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเมื่อปี 2564 หลังจากนั้นก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกเลย ไม่เข้าใจว่านำข่าวเก่ามาเขียนอีกทำไม ยืนยันว่า ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ ศอ.บต.มาติดตั้งที่มัสยิด หมู่ที่ 6 .บาโร๊ะ ยังใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ ประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

นายอับดุลรอซิ กล่าวว่า ส่วนการโอนตู้กรองน้ำมาให้เป็นความรับผิดชอบของ อบต. แต่ อบต.ไม่ยอมรับนั้น ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานของตู้กรองน้ำแต่อย่างใด แต่เป็นในเรื่องของสถานที่จัดวางตู้กรองน้ำดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของมัสยิด อบต.ไม่มีอำนาจไปก้าวก่าย หากตู้กรองน้ำจัดตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือพื้นที่ที่ อบต.ดูแลได้ อบต.ก็ยินดีรับดูแล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดไว้ดื่ม ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคนิ่ว ซึ่งพบว่ามีประชาชนเป็นโรคนี้จำนวนมากในพื้นที่

 

ด้าน ..ยามีล๊ะ สิแต ประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านแยเวาะ .บาโร๊ะ .ยะหา .ยะลา กล่าวว่า ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ติดตั้งหน้ามัสยิดตั้งแต่ซ่อมมาในปี 2564 ยังใช้งานได้ปกติ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และโรงเรียนตาดีกา ในการใช้น้ำสะอาดไว้ดื่มใช้ภายในบ้าน ซึ่งประชาชนนำถังมาใส่น้ำตุนไว้ทุกวัน ขอบคุณหน่วยงานที่ติดตั้งตู้กรองน้ำที่เห็นความสะอาดของน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวบ้านในชุมชน

 

การชี้แจงครั้งนี้ จากกรณีที่มีรายงานว่า มีการร้องเรียนในหลายพื้นที่ อาทิ บ้านยะลูตง หมู่ 5 .กะเยาะมาตี .บาเจาะ .นราธิวาส และ .บาโร๊ะ .ยะหา .ยะลา  โครงการนี้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศอ.บต.เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนายพิทยา รัตนพันธ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ในขณะนั้น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 2 สัญญา เป็นงบประมาณปี 2560 ทั้ง 2 สัญญา งวดแรกตั้งงบเอาไว้ 11,500,000 บาท ติดตั้ง 19 จุด ราคากลางอยู่ที่จุดละ 610,000 บาท โดยเลือกพื้นที่เป้าหมายทางความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และพื้นที่เป้าหมายด้านการพัฒนาตามภารกิจของ ศอ.บต.

ส่วนงวดที่ 2 ตั้งงบเอาไว้ 45 ล้านบาท เป้าหมายติดตั้งอีก 82 จุด ราคากลางจุดละ 549,000 บาท รัฐมนตรีที่ลงนามอนุมัติให้โยกงบประมาณเหลือจ่ายของ ศอ.บต. ในปีงบประมาณ 2559 มาจัดซื้อ "ตู้กรองน้ำครึ่งล้าน" ในปีงบประมาณ 2560 คือ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ซึ่งกำกับดูแล ศอ.บต. ปีงบประมาณ 2560 ศอ.บต. มีแผนติดตั้ง "ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์" จำนวน 101 จุด เตรียมงบไว้รวมๆ 56,500,000 บาท

 

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2564 นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการ คกก....ภาค 9 เปิดเผยว่า ...ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงในโครงการนี้ ทั้งในประเด็นการตรวจสอบราคาจัดซื้อว่าแพงเกินจริงหรือไม่ มีการฮั้วประมูล และมีการล็อกสเปกหรือไม่ โดยได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน และไต่สวนข้อเท็จจริงไปแล้วกว่าร้อยละ 70-80 คาดว่าในปลายปีนี้จะได้ข้อสรุปในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าของคดีดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]