มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ร่วมกับ กฟผ.และเครือข่ายรุกผลิตยาสมุนไพรต้านโรคคุณภาพสูง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

 


ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบรถแปรรูปสมุนไพรและรถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ โดยมี ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ รศ.ดร.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ไบโอเท็ค จำกัด และนางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย เครือข่ายผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และกลุ่มชุมชนปลูกสมุนไพร (บันนังสาเรง ดอนยาง ยะหริ่ง ยะหา และเทพา) ร่วมส่งมอบรถแปรรูปสมุนไพรและรถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ แก่นายแพทย์ อหมัดมูซูลัม เปาะจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะแนะ ณ อาคารผลิตยา โรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส


สำหรับรถที่ส่งมอบแก่โรงพยาบาลจะแนะจำนวน 4 คัน ประกอบด้วย รถแปรรูปขมิ้นชัน รถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ รถแปรรูปฟ้าทะลายโจร และรถลากจูง ช่วยรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของสมุนไพร เข้าถึงพื้นที่ของเกษตรกรชาวใต้ที่มีความหลากหลาย ลดข้อจำกัดและลดต้นทุนในการขนส่งระยะไกล รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจการพัฒนาสมุนไพรไทยได้


สำหรับดัดแปลงเป็นรถควบคุมคุณภาพสมุนไพร เพื่อใช้เป็นห้องวิจัยสมุนไพรเคลื่อนที่คันแรกของโลก และรถลากจูง สำหรับใช้ลากจูงรถแปรรูปฟ้าทะลายโจร ตลอดจนการส่งเสริมและร่วมปลูกสมุนไพรอินทรีย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนใต้แนวสายส่ง และพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้ท้องถิ่นได้มียารักษาโรคขั้นพื้นฐาน หรือหายจากโรคได้ด้วยตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน โดยในอนาคตอาจพัฒนาไปเป็นสินค้า Premium Product และนำไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ในการร่วมแก้ปัญหาปากท้อง สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]