PEA กระแสสินธุ์ร่วมติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ


นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติและติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]