ผู้ว่าฯ ยะลาใช้เงินส่วนตัวร่วมกับเอกชนซื้อชุดลูกเสือ-เนตรนารีแจกนักเรียน


ภายในประเทศ: ผู้ว่าฯ ยะลาใช้เงินส่วนตัวพร้อมกับประสานภาคเอกชน หอการค้ายะลา ซื้อชุดลูกเสือ-เนตรนารีแจกนักเรียนที่ขาดแคลนชุดตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 กรกฎาคม 2565 - นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.บันนังสตาและยะหา จ.ยะลา พร้อมกับนำชุดลูกเสือเนตรนารีกว่า 110 ชุด ไปมอบให้แก่นักเรียนของโรงเรียน 5 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาธิการ เขต 2 ประกอบด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 โรงเรียนบ้านกือลอง โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สามัคคี อ.บันนังสตา โรงเรียนบ้านหลักเขต และโรงเรียนสามัคคี อ.ยะหา จ.ยะลา

  

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผวจ.ยะลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาศครบรอบการสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 111 และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ตรวจสอบนักเรียนที่ยังขาดแคลนหรือไม่มีความพร้อมสำหรับการจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ในการเข้าร่วมศึกษา เล่าเรียน และการทำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ก็ได้กำชับสั่งการตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม

"จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดยะลา จัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้นักเรียนที่ขาดแคลน" นายธีรุตม์ กล่าว


รอง ผวจ.ยะลา กล่าวว่า มีโรงเรียนที่ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นแล้ว 5 แห่ง ยื่นขอความประสงค์ ขอสนับสนุนชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้นักเรียน ซึ่งทั้งชุดประกอบด้วย หมวก เสื้อ ผ้าพันคอ เข็มขัด กางเกง และเครื่องหมายลูกเสือ จำนวนเกือบ 110 ชุด จังหวัดยะลาจึงได้ประสานทางโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ และนำชุดลูกเสือ เนตรนารี มามอบให้นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน

นายธีรุตม์ กล่าวว่า จะดำเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง และหากโรงเรียนใดต้องการสนับสนุน หรือมีนักเรียนที่ขาดแคลนชุดลูกเสือ เนตรนารี ก็ประสานไปยังที่ว่าการอำเภอในเขตพื้นที่โรงเรียนนั้นๆ เพื่อขอสนับสนุนชุดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]