อดีต ผบ.ตร.นำคณะเยี่ยมบำรุงขวัญ มอบสิ่งของและเงินมูลค่า 1.3 ล้านบาท แก่ตำรวจ 3 จังหวัดชายแดนใต้


ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า จ.ยะลา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยตำรวจและอดีตตำรวจที่เคยปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง พล.ต.อ.สันติ เพ็ญสูตร พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ และ พล.ต.ท.สุรพงษ์ เขมะสิงคิ ได้รวบรวมเงินและสิ่งของจำเป็นจากภาคเอกชน บริษัท เบอร์รี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 45 ราย ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่ป่วยติดเตียงที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 ราย ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดทุพพลภาพ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 37 ราย

ข้าราชการตำรวจ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 4 ราย หน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ภาค 9 ตชด. กองบินตำรวจ หน่วยแพทย์ รวมจำนวน 15 หน่วย รวมทั้งสิ้นกว่า 102 ราย เป็นมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท ซึ่งจากสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีตำรวจเสียชีวิตกว่า 443 นาย ได้รับบาดเจ็บ 2,152 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย พิการทุพพลภาพกว่า 48 นาย ที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]