ชู "จุรินทร์" เป็นความหวังของประเทศ ปลุกลูกพรรคทำสึนามิทางการเมือง

การเมือง: "นิพนธ์ บุญญามณี" ย้ำ "พรรคประชาธิปัตย์" พร้อมบริหารประเทศ ชี้จุดแข็งเป็นสถาบันทางการเมือง โครงสร้างบุคลากรพร้อมทุกด้าน ทั้ง "ชวน-บัญญัติ-ไตรรงค์" จากความรู้และประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ

20 สิงหาคม 2565 - ที่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเวทีระดมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองคลองแห โดยพบปะพูดคุยแกนนำและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อสม. และกลุ่มสตรีคลองแหในพื้นที่สงขลา เขต 3 อ.หาดใหญ่ โดยมีนายสมยศ พลานด้วง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 3 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2 ประธานสาขาพรรคและคณะกรรมสาขาพรรคเขตเลือกตั้งที่ 3 แกนนำ สมาชิกพรรค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีคลองแห และประชาชนเข้าร่วมในเวทีระดมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองคลองแหกว่า 500 คน

นายนิพนธ์ได้กล่าวให้กำลังใจและให้ความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ว่า พรรคประชาธิปัตย์ตลอดเวลากว่า 76 ปีเข้าสู่ปีที่ 77 เป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เติบโตมาหลายยุคหลายสมัย และได้ทำนโยบายโครงการต่างๆมากมาย ตั้งแต่ยุคนายชวน หลีกภัย มาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมโรงเรียน เงินผู้สูงอายุ เงิน อสม. เงิน กยศ. หรือการทำถนนสี่เลนทั่วประเทศ


"นโยบายของพรรคยังคำนึงถึงความยั่งยืนและสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน อย่างนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือบำนาญประชาชน ที่ตั้งขึ้นสมัยท่านอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ เหล่านี้เกิดจากนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต่อยอดให้ประเทศเดินไปสู่รัฐสวัสดิการ" นายนิพนธ์กล่าว

นายนิพนธ์กล่าวว่า ปัจจุบัน พรรคประชาธิปัตย์ได้เดินหน้าทำโครงการประกันรายได้ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้เกษตรทุกคนมีความพึงพอใจกับนโยบายดังกล่าว เพราะนโยบายประกันรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ที่สำคัญอีกประการคือการที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ซึ่งคำว่าสถาบันนั้นจะไม่ยึดติดกับตัวบุคคล

"วันนี้ ภายใต้การนำของหัวหน้าจุรินทร์ เป็นผู้นำพรรคเพื่อเป็นความหวังของประเทศ และเสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน"


นายนิพนธ์กล่าวว่า โครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทุกด้าน อย่างด้านระบบรัฐสภา ก็มีนายชวน หลีกภัย ด้านการเมืองก็มีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ด้านเศรษฐกิจ ก็มี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นต้น เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมในทุกๆ ด้านกับการทำหน้าที่บริหารประเทศด้วยความรู้และประสบการณ์ และเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคตลอดเวลาและจะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ

“ดีใจที่วันนี้สาขาพรรคเขต 3 ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นสมาชิกกับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แนวทางที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาในพื้นที่เมืองคลองแหว่า จะพัฒนาไปในทิศทางใดในวันข้างหน้า"


"ต้องขอขอบคุณหัวหน้าสาขาพรรคและคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างนี้ เพราะนี่คือการสร้างรากฐานความมั่นคงให้พรรคประชาธิปัตย์ เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง แม้จะโดนกระแสลมแรงก็ยังไม่ล้ม นอกจากมีใบไม้ที่ผลัดลงมาบ้าง แต่ก็พร้อมที่จะผลิใบใหม่ออกมาแทน ดังนั้นพวกเราจึงต้องเป็นกำลังสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนำพรรคไปสู่การเลือกตั้ง และพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำสึนามิทางการเมืองในภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง” นายนิพนธ์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]