โปรดเกล้าฯ "พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค" เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่


ความมั่นคง: โปรดเกล้าฯ "พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์" แม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ขยับ "พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค" รองแม่ทัพเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 แทน ด้าน "พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์" รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4

10 กันยายน 2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวน 765 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 นั้น

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.) แล้วให้ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 แทนตำแหน่งอื่นๆ มีดังนี้

พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 อดีตโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4

พล.ต.อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4

พล.ต.คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ขึ้นเป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 4

และ พ.อ.เฉลิมพงศ์ คงบัว เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4

สำหรับประวัติของ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาคนั้น พล.ต.ศานติเป็นบุตรชายของ พล.ต.ประพาศ ศกุนตนาค เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 25 (ตท.25) และนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 36 รับราชการอยู่ในกองทัพภาคที่ 4 ตั้งแต่เป็นผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 (ผบ.พล.ร.5) และรองแม่ทัพภาคที่ 4

นอกจากนี้ ยังเคยทำหน้าที่เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาด้วย โดยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พล.ต.ศานติ มีบทบาทรับผิดชอบแนวชายแดนด้านไทย-เมียนมาในพื้นที่ภาคใต้ของกองทัพภาคที่ 4 เพื่อสกัดการข้ามแดนผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]