สงขลาเปิด "นบต้นปริง" วิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ท่องเที่ยว: อบต.ท่าหมอไทร จ.สงขลา เปิดแหล่งท่องเที่ยวนบต้นปริง วิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ "นบต้นปริง" ท้องที่ ม.3 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดท่องเที่ยววิถีชุมชน เชิงวัฒนธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทรจัดขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิด-19 นบต้นปริง วิถีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่นี่วิถีชุมชม 2 ศาสนา ที่พี่น้องท้องไทยพุทธ และมุสลิมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข

นายภาภัค รักหมัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร ได้ร่วมมือและงบประมาณบางส่วนจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา นำมาพัฒนาเหล่งท่องเที่ยวในตำบล นอกจากที่ลิวงค์แล้ว นี่ตำบลท่าหมอไทร ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลากหลาย แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรคณะกรรมการจึงมีมติเลือกนบห้วยปริง มาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ถิ่นเกิด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

นบห้วยปริง มีพื้นที่ 60 ไร่ ทาง อบต.ตั้งจุดเช็กอินเก็บภาพตามมุมต่างๆ ได้อย่างประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากได้พักผ่อนแล้ว ยังมีอาหารพื้นบ้านที่คนในชุมชนเปิดขายไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้ชิมอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]