เมื่อฝ่ายหนุนกล่าวหา "มีธง" ทำ SEA นิคมจะนะ 'รักษาการนายกฯ' จะจัดการอย่างไร


รายงานพิเศษ โดย.. เมือง ไม้ขม

การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาระดับยุทธศาสตร์ หรือ “SEA“ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 หรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเป็นโครงการการสร้างเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เป็นการลงทุนของเอกชน โดยการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญเป็น ”เกตเวย์” หรือ”ท่าเรือ” เพื่อการส่งออกที่เป็นประตูที่ 3 ของประเทศไทยสู่โลกภายนอก เพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศ ที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยนั้น

ได้สร้างความดีใจให้แก่คนส่วนใหญ่ของ อ.จะนะ จ.สงขลา ไม่เฉพาะแต่คนในพื้นที่ 3 ตำบล คือ นาทับ สะกอม และตลิ่งชัน ที่เป็นพื้นที่ตั้งของโครงการเท่านั้น เพราะคนทั้ง อ.จะนะเชื่อว่า ถ้าโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 หรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะเกิดขึ้นได้จริง ต้องส่งผลถึงผู้คนในหลากหลายสาขาอาชีพของ อ.จะนะและใกล้เคียงด้วย

แต่… ประชาชนที่ต้องการเห็นการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมจะนะเริ่มไม่แน่ใจว่าการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ชุดนี้จากสภาพัฒน์ เพื่อทำ SEA จะเป็นการมาเพื่อการ”ขับเคลื่อน” ให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อการ พัฒนาภาคใต้ หรือมาเพื่อการทำ “SEA” เพื่อให้หยุดโครงการดังกล่าวกันแน่

เพราะกลุ่มประชาชน ที่สนับสนุนโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” พบความไม่ชอบมาพากล ที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ ผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการศึกษาระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่อว่า จะมีความไม่เป็นกลาง ไม่ได้ให้ความสำคัญประชาชนฝ่ายที่สนับสนุนโครงการ ในการพบปะพูดคุย เพื่อรับฟังข้อมูล ความเห็น ของฝ่ายที่สนับสนุนแต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนที่สนับสนุนโครงการกลับพบว่า เจ้าหน้าที่จากสภาพัฒน์ให้ความสำคัญกลุ่มคนส่วนน้อย ที่มีเอ็นจีโอ ทั้งที่อยู่ในเครื่องแบบของข้าราชการ และอื่นๆ ให้การหนุนหลังในการคัดค้านโครงการดังกล่าว

มีทั้งเอ็นจีโอและข้าราชการที่เป็นเอ็นจีโอเป็นผู้จัดทำแผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสภาพัฒน์ ในการพบกับกลุ่มผู้คัดค้าน เพื่อการให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีเอ็นจีโอเป็นผู้จัดทำให้ โดยอาศัยหลักวิชาการ ซึ่งประชาชนที่ไม่อยู่ในเครือข่ายของเอ็นจีโอทำไม่เป็น จนกลายเป็นจุดได้เปรียบ-เสียเปรียบ ที่กำลังเกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ในครั้งนี้

ล่าสุด ฝากฝั่งประชาชน ผู้สนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะเคลื่อนไหว เพื่อต่อต้านความไม่ชอบมาพากลของการจัดทำ SEA ในครั้งนี้ โดยยื่นหนังสือแก่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อร้องเรียนถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒนไปยังเลขาธิการสภาพัฒน์และนายกรัฐมนตรี เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน กลุ่มที่ให้การสนับสนุนโครงการ และต้องการเห็นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การว่างงานของคนในพื้นที่ และบุตรหลานที่จบการศึกษาแล้วตกงานเป็นจำนวนมาก เพราะในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างไม่มีการพัฒนาในโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไว้รองรับ

นางมณี อนันทบริพงษ์ แกนนำประชาชน ที่สนับสนุนให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ กล่าวว่า พฤติกรรมและวิธีการของเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒน ที่ลงมาเพื่อทำ SEA ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ไม่ครอบคลุมกลุ่มคนในทุกสาขาอาชีพ มีการเน้นในกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นผู้คัดค้านโครงการนี้ตั้งแต่ต้น แต่ละเลยกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมด การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ มีผู้นำที่คัดค้านโครงการเป็นผู้กำหนดเส้นทาง กำหนดจุดนัดหมายที่ชัดเจน เพื่อชี้นำในการให้ข้อมูล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใน 3 ตำบลรับไม่ได้ จึงต้องมาร้องเรียนให้ผู้บริหารของสภาพัฒน์และรัฐบาลได้รับทราบ เพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหมือน ”มีธง” ล่วงหน้าว่า ต้องการให้ผลของรายงานออกมาในฝั่งไหนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำหรับโครงการ “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ที่ชักจะมองเห็นแล้วว่า นอกจากจะมีแรงต้านจากเอ็นจีโอ ที่ค้านทุกเรื่องที่เกิดขึ้นใน จ.สงขลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังมี "กลุ่มทุนนอกพื้นที่" อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีอิทธิพลในวงการอุตสากรรม เข้ามาขัดขวาง เพื่อมให้โครงการนี้เดินหน้า เพราะหากนิคมอุตสาหกรรมจะนะสำเร็จ อาจจะกระทบกับโครงการของกลุ่มทุน กลุ่มนี้นั่นเอง

รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรกับความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่กลุ่มประชาชน ที่ออกมากล่าวหาเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒน รัฐบาลต้องสั่งให้สภาพัฒน์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะว่าการจัดทำ ”SEA” เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ของโครงการ ถ้ามีความไม่ชอบมาพากล มีความลำเอียง มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น ก็เหมือกับการ ”ใส่เสื้อที่กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด” ผลการรายงานที่ออกมาก็จะผิดพลาด ที่เป็นความเสียหายต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทำให้คนในพื้นที่เสียโอกาส

เรื่องนี้ รักษาการนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( กพต.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องเร่งใช้โอกาสในการรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒน ที่ลงพื้นที่ในการทำ SEA โดยเร็ว เพื่อให้มีความ ”ถูกต้อง” และ”เป็นธรรม” แก่ทุกฝ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]