"DSI ชายแดนใต้" จับบุหรี่-สุราเถื่อนพื้นที่ จ.ยะลา มูลค่ากว่า 10 ล้านบาทกระบวนการยุติธรรม: DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้สนธิกำลัง ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ตรวจค้นร้านค้าและโกดังเก็บสุราต่างประเทศและบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่จังหวัดยะลา คิดคำนวณมูลค่าของผิดกฎหมายเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านบาท


15 พฤศจิกายน 2565 - นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้นายณฐภัทร คงแก้ว หัวหน้าส่วนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ นำกำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนธิกำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา นำโดยว่าที่ ร.อ.เตชนิธิ รุจิปูริตานันท์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นำหมายศาลลงพื้นตรวจค้นจำนวน 3 เป้าหมาย หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีลักลอบจำหน่ายบุหรี่และสุราหลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก และ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ซึ่งพบของกลางมีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะพนักงานสืบสวนที่ 118/2565 จะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายการกระทำผิด ทั้งที่มาของผิดกฎหมายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยผิดกฎหมายไม่เสียภาษีและไม่ผ่านพิธีการศุลกากร และที่ส่งต่อเข้าไปยังโกดังเก็บสินค้าและร้านค้าที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นการมอมเมาประชาชนและสังคม


ทั้งอาจมีผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกหรือร่วมกระทำผิดอยู่ด้วย ทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นการกระทำความผิดมูลฐานที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน ที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]