สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


ภายในประเทศ: จังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

29 ธันวาคม 2565 - ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดสงขลา

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา ในช่วงรณรงค์ 7 วัน จังหวัดสงขลา มีจำนวนอุบัติเหตุ 69 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) 68 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ซึ่งนับว่าสถิติค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุเกิดจากการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

และกำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 27 จุดตรวจ ด่านชุมชน จำนวน 89 ด่าน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อหลัก ในการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]