ชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยให้กำลังใจ”พาตีเมาะ” ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย

 ชมรมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาไทยภาคใต้ตอนล่าง นำโดยนายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ประธานชมรม อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและและอดีต ผอ.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมสมาชิกและภริยาได้พบปะเพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังใจนางพาตีเมาะ สะดียามู ผวจ.ปัตตานี  ซึ่งเป็นสตรีมุสลิมคนแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด


0 ความคิดเห็น