"ประชาธิปัตย์" กับการต่อสู้อันแหลมคมเพื่อแย่งฐานเกษตรกรจากพรรคคู่แข่ง ผลโพลตอกย้ำประชาชนพอใจ "ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ"


บทความ โดย.. เมือง ไม้ขม

4 ปีของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เข้าร่วมเป็นรัฐบาลผสม เพื่อร่วมบริหารประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ โดย “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” หัวหน้าพรรค นอกจากทำหน้าที่เป็น ”รองนายกรัฐมนตรี” แล้ว ยังเป็น ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” ซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญ ที่เกี่ยวกับปากท้องและราคาพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรของประเทศ และ ”จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รัฐมนตรีพาณิชย์ ที่มีสไตล์ของนักการเมืองที่ “พูดน้อยต่อยหนัก” ก็ไม่ทำให้เกษตรกรทุกสาขาอาชีพผิดหวัง

เพราะทำโครงการประกันราคาพืชผลเกษตรกร ทั้งข้าว ยาง ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรในทุกภาคส่วน ทั้งใต้ เหนือ อีสาน ตะวันตก และภาคกลาง ต่างได้รับประโยชน์ และ ”ลืมตาอ้าปาก” ได้ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาล

จึงไม่แปลกที่ผลของซุปเปอร์โพล ที่มีการสำรวจความพึงพอใจในโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ปรากฏคำตอบว่า คนส่วนใหญ่พึงพอใจกับโครงการประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถ้ามองด้วยหัวใจที่เป็นธรรม ก็จะเห็นถึงความจริงว่า ยุคนี้ ที่ "จุรินทร์” เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ เกษตรกรทุก สาขาอาชีพ ไม่มีกลุ่มไหน ที่ออกมารวมตัวเพื่อเรียกร้องราคาผลผลิต ไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องต่อรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ

มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 3 บาท อ้อยตันละ 1,200 บาทขึ้นไป ปาล์มเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 12 บาทเศษ และแม้ว่า ขณะนี้จะอยู่ที่ 4 บาทกว่า แต่ก็เป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ

ส่วนเรื่องของยางพารา แม้ว่าราคาจะไม่สูง เพราะเป็นกลไกของตลาดโลก รวมทั้งเศรษฐกิจที่ถดถอยครั้งใหญ่ของโลก ทั้งในห้วงการระบาดของโควิด-19 และหลังการคลี่คลายของโควิด-19 ที่การเติบโต ทางเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ทุกประเทศประสบปัญหาเงินเฟ้อ แต่เกษตรกรชาวสวนยางก็ยังอุ่นใจกับโครงการประกันราคา ที่มีความชัดเจนว่า ถ้าราคายางตกต่ำจนไปถึงจุดของการไม่คุ้มทุน เกษตรกรชาวสวนยางก็จะได้รับการชดเชยจากโครงการประกันราคา ที่ได้กำหนดไว้แล้วว่า จะชดเชยส่วนต่าง ให้เกษตรกรในทันที เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยกลไกของการประกันราคา โดยเงินชดเชยจะโอนโดยตรงไปยังบัญชีของเกษตรกร ผู้ขึ้นทะเบียนถูกต้อง

ดังนั้น เงินในโครงการประกันราคาหรือประกันรายได้ จึงไม่ตกหล่นระหว่างทาง เป็นโครงการที่โปร่งใส่ ที่ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการไม่มีโอกาสทุจริตแม้แต่สตางค์แดงเดียว

นี่คือ วิสัยทัศน์ของ ”จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” นักการเมืองผู้ไม่โฆษณาตัวเอง และเป็นเช่นนี้ ตั้งแต่ครั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างๆ มาแล้วหลายกระทรวง ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานมากมาย ซึ่งจะนำมาเขียนเพื่อทวนความจำคนในประเทศนี้ว่า หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันได้สร้างผลงานในกระทรวงไหนบ้าง ที่เป็นประโยชน์แก่คนในประเทศ และพรรคการเมืองอื่นๆ ที่เข้าไปบริหารกระทรวงนั้นๆ ได้ต่อยอดและอ้างเป็นผลงานในการใช้หาคะแนนเสียงอยู่ในขณะนี้และแม้แต่การประกันราคาข้าวและการช่วยเหลือชาวนา ที่ประสบกับภัยธรรมชาติ ซึ่งมีข่าวที่นักการเมืองบางคน พยายามที่จะ ”แย่งซีน” ในการคิ๊กออฟ ด้วยการโอนเงินให้ชาวนา ก็เป็น นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าของโครงการ

จึงไม่แปลกที่นักการเมืองในรัฐบาลเดียวกันพยายามที่จะเจาะฐานเสียงของเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อที่จะแย่งซีน แย่งผลงาน ที่พรรคประชาธิปัตย์ โดย "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์" รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำเอาไว้ เพราะรู้ดีว่า ใครที่กุมฐานเสียงของเกษตรกรเอาไว้ได้มาก ก็จะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ที่เป็นกอบเป็นกำ

พรรคประชาธิปัตย์มีอายุมาได้ 77 ปี ผ่านจุดสูงสุดและต่ำสุดทางการเมืองมาแล้วอย่างโชกโชน เป็นพรรคการเมืองที่ถูกย้ำให้เป็นสถาบันทางการเมือง

แน่นอน เส้นทางเดินที่ผ่านมา มีทั้งถูกและผิด แต่ 77 ปีบนถนนการเมือง ”ประชาธิปัตย์” เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ยืนหยัด ในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ชัดเจนที่สุด

และ 77 ปีของ ”ประชาธิปัตย์” ก็ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทย ทั้งในด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ที่เป็นผลงานโดดเด่นและเป็นมืออาชีพ เพียงแต่กาลเวลาได้กลืนกินความทรงจำของคนในประเทศ จนอาจจะไม่จดจำ ซึ่งหลังจากนี้ จะได้นำผลงานของ "ประชาธิปัตย์” ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาทบทวนความทรงจำกันอีกสักครั้ง

เพื่อที่จะบอกว่า ”ประชาธิปัตย์” นั้นไม่ได้ดีแต่พูด แต่มีผลงานที่โดดเด่นมากมาย เรื่อง ”ดีแต่พูด“ เป็นเพียงวาทกรรม ที่ใช้ในการโจมตีทางการเมืองเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]