เพื่อไทย เขต 4 ชูนโยบายยกระดับชาวนา-พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


การเมือง: เพื่อไทยที่สงขลาโหมการหาเสียงโดยใช้กลยุทธเข้าถึงประชาชน เครือญาติ เพื่อนๆ ไม่เน้นหัวคะแนน ระบุหนนี้การเงินหมุนเวียนสูงมาก แต่ประชาชนจะไม่ได้อะไร จะได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้เป็นผู้เข้าร่วมการแก้ปัญหา ระบุ จ.สงขลา ต้องยกระดับชาวนาในพื้นที่สงขลา ยกระดับทะเลสาบสงขลา กุ้งกุลาดำ ประชาชนฟื้น

2 กุมภาพันธ์ 2566 - นายประยุทธ สุวรรณโณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา​ เขต 4 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทย จ.สงขลา ต่างส่งว่าที่ผู้สมัครครบทั้ง 9 เขต และจะครบทุกเขตในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีเสียงตอบรับต่างกระเตื้องขี้นกว่าแต่เดิมมากและจะมีการต่อสู้ที่เข้มข้นทุกเขต เฉพาะในเขต 4 จ.สงขลา ตนถือว่าเสียงตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี​ ในฐานะตนเองเคยเป็นผู้สมัคร ส.ส.มาก่อน และคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนมาตลอด

“ผมมีเป้าหมายในการยกระดับชาวนา เนื่องจาก จ.สงขลาเป็นแหล่งปลูกข้าวรายใหญ่ของภาคใต้ เพื่อให้มูลค่าเพิ่มที่ดี​ อย่าอยู่กับสภาพเดิม ผมจะสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานปุ๋ย โรงงานยากำจัดแมลงและโรงงานแปรรูปข้าว​ เพื่อส่งออกจำหน่าย ส่งเสริมอุปกรณ์การทำนาให้แก่เกษตรกร จะเป็นการลดต้นทุนการผลิต​” นายประยุทธกล่าว


นายประยุทธกล่าวว่า ส่วนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะต้องยกระดับสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มล้นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การทำนา เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ และประการสำคัญ คือ อ.ระโนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำรายใหญ่มาก่อน ช่วงหลังเลี้ยงลำบากมาก ทางการไม่ค่อยเข้าดูแลอย่างจริงจังกับการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเดิมๆ ได้ผลเต็มมีรายได้หาศาล แต่มาตอนหลังได้ผลน้อย จนต้องปิดบ่อกุ้ง ซึ่งได้เคยเข้าแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เป็นหนี้สินกว่า 3,000 ล้านบาท มาเหลือเพียง 300 ล้านบาท ก็จะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ก็จะเกิดมูลค่ามหาศาลนายประยุทธกล่าวว่า สำหรับตนเองมีกลยุทธหาเสียงโดยเน้นถึงตัวประชาชนและเครือญาติ เพื่อนมิตร ครัวเรือนเป็นลูกโซ่ ไม่ได้เน้นผ่านหัวคะแนน เพื่อจะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วนำเสนอต่อพรรค หากพรรคได้เป็นรัฐบาลจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ตรงตามเป้าหมายของพื้นที่และประชาชนได้มากที่สุด และการหาเสียงเน้นนโยบายพรรค

นายประยุทธกล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีเม็ดเงินหมุนสะพัดสูงมาก แต่จะสูงอย่างไร​ แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ประชาชนที่จะได้ประโยชน์ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และหากตนได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน​ในเขต​ 4 สงขลา​ และมีโอกาสเป็นผู้แทน จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอปัญหาความต้องการต่อพรรค

“หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะได้แก้ไขเรื่องชาวบ้านได้ เพราะชาวบ้านเองไม่รู้จะบอกใคร ผมขอเป็นตัวกลางในการนำเสนอ ถ้าพรรคไม่แก้ให้​ ก็จะได้บอกกับชาวบ้านได้ ชาวบ้านก็จะได้พิจารณาต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้า” นายประยุทธกล่าวไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]