เด้ง “สมเกียรติ ผลประยูร” พ้นเลขาฯ ศอ.บต. นายกฯ ปัดไม่เกี่ยวกับ ‘เลือกตั้ง’


ชายแดนใต้: ครม.มีมติย้าย “พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร” พ้นเก้าอี้เลขาธิการ ศอ.บต. มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะที่เหลืออายุราชการอีก 8 เดือน “นายกรัฐมนตรี” อ้างรองนายกฯ เป็นคนเสนอ ต้องดูว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรบ้าง

28 กุมภาพันธ์ 2566 - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์กันว่า พล.ร.ต.สมเกียรติ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2566 จะอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.จนเกษียณอายุราชการ แม้กระทั่งก่อนที่ ครม.จะมีมติโยกย้ายเพียง 1 วัน คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พล.ร.ต.สมเกียรติยังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) สัญจร จังหวัดสตูล ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการโครงการที่ ศอ.บต.ได้เสนอเพื่อใช้ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง 10 โครงการด้าน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีที่ ครม.เห็นชอบโยกย้าย พล.ร.ต.สมเกียรติว่า เป็นการเสนอมาจากจากรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องดูอีกทีว่ามีปัญหาร้องเรียนอะไรหรือไม่ เพื่อความเป็นธรรม

“พล.ร.ต.สมเกียรติก็ใกล้จะหมดวาระ จึงต้องหาบุคคลเข้าที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทน หรือถ้าจะต้องต่อสัญญาให้เขา ก็ต้องพิจารณาอีกครั้ง” นายกรัฐมนตรีกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คนที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.แทน ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ แต่ต้องเป็นบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งถูกคัดสรรมาแล้ว เพราะการทำงานแบบนี้ต้องระมัดระวังที่สุด และต้องได้คนดีเข้ามาทำงาน

“การเปลี่ยนเลขาธิการ ศอ.บต. ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะไปเกี่ยวข้องไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

สำหรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 2523 และนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 กระทั่งจบการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือแล้วรับราชการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปี 2541 ได้รับเลือกให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ นาวิกโยธินและหลักสูตรการบริหารทรัพยากรป้องกันประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับการพื้นที่เขตใต้ กองกำลังสังเกตการณ์แห่งสหประชาชาติประจำชายแดนอิรัก–คูเวต (UNIKOM) ในปี พ.ศ. 2545 เป็นชาวไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาภายใต้โครงสร้างกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

พล.ร.ต.สมเกียรติขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมื่อขณะรับผิดชอบพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส น.อ.สมเกียรติ (ยศในขณะนั้น) ได้คุมปฏิบัติการตอบโต้กลุ่มติดอาวุธที่บุกโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่ 2 บ้านยือลอ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จนฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต 16 ราย นับว่าเป็นการยิงปะทะกันที่ทำให้มีผู้สูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่ง แต่ภายหลังเกิดเหตุการณ์ น.อ.สมเกียรติยืนยันว่าไม่ใช่ความสำเร็จ และเดินสายทำความเข้าใจพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างทั่วถึง

ต่อมาเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) รับผิดชอบภารกิจดับไฟใต้ปี 2561 ได้มีการโอนให้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. โดยเป็นการรับตำแหน่งต่อจากนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ที่ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พล.ร.ต.สมเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. แทนนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]