อบจ.สงขลาสนับสนุนการกีฬา ส่งมอบสนามกีฬามาตรฐานแก่ อบต.คลองหอยโข่ง ตามนโยบาย 1 สนามกีฬา 1 อำเภอ


นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นาย นรินทร์ หล้าต้น ผู้อำนวยการสำนักช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สงขลา ร่วมส่งมอบสนามกีฬาและลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง โดยมี นายภาษิต สุขสันต์ นายก อบต.คลองหอยโข่ง ผู้บริหาร และข้าราชการร่วมรับมอบ พร้อมด้วยนายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหอยโข่ง นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคปชป. และส.ส.พรรคปชป.เขต 5 สงขลา นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ส.ส.เขต 6 พรรคปชป.สงขลา นายสาธิต สุวรรณชาตรี นายก อบต.คลองหลา นายสมนึก บุตรคง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ผู้บริหารจาก อบต.ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมเป็นพยานในการส่งมอบ ณ สนามกีฬาอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


นายไพเจน กล่าวว่า สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาประจำอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่จะสร้างสนามกีฬามาตราฐานให้กับอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา และคลองหอยโข่ง ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อบจ.สงขลา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 มาดำเนินการ และวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายของการดำเนินงาน วันนี้จึงมีการส่งมอบงานจากผู้รับจ้างให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และทาง อบจ.สงขลา ก็จะส่งมอบสนามแห่งนี้ให้กับ อบต.คลองหอยโข่ง เพื่อรับไปดูแลบำรุงรักษา และใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0 ความคิดเห็น