นายกเล็กนครหาดใหญ่ตั้งกรรมการสอบ "เสาไฟมโนราห์" งบฯ 33.38 ล้านบาท

 


ท้องถิ่น: นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ตั้งกรรมการสอบ "เสาไฟฟ้ามโนราห์" งบฯ 33 ล้านบาท ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่แยกสนามบินนอกจนถึงสะพานทางรถไฟหน้า สภ.หาดใหญ่ เปิดราคากลางใช้ "มโนราห์" 368 ตัวใช้งบฯ กว่า 9 ล้านบาท

11 มิ.ย. 2564 - พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากกรณีเสาไฟฟ้าของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ที่ใช้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ได้ตรวจสอบในพื้นที่เทศบาลนคร (ทน.) หาดใหญ่ พบว่า มีลักษณะเดียวกัน คือ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมโนราห์ ถนนแพชรเกษม งบประมาณ 33,384,000 บาท จึงจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมโนราห์ติดตั้งที่ถนนเพชรเกษม 2 ช่วง คือ 1.ตั้งแต่แยกสนามบินนอกมาถึงหน้าสะพานข้ามคลองระบายน้ำ ร.1 ชนิดโคมจำนวน 81 ต้น และชนิดโคมเดี่ยว 118 ต้น ราคากลาง 15,525,771 บาท และ 2.จากสะพานข้ามคลองระบายนำ ร.1 ถึงสะพานหน้า สภ.หาดใหญ่ ชนิดโคมคู่ จำนวน 3 ต้น และชนิดโคมเดียว จำนวน 166 ต้น ราคากลาง 12,385,061 บาท รวม 27,910,832 บาท รวมราคากลางทั้งหมด 34,048,000 บาท ประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ 33,384,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 664,000 บาทหรือ 1.99%

ประกาศราคาจ้างกำหนดราคาวัสดุต่างๆ ไว้ ซึ่งเมื่อรวมเฉพาะวัสดุที่ใช้ทำเสาไฟฟ้าและหลอดไฟจะใช้งบฯ ต่อต้นประมาณ 67,679 บาท มีเสาไฟฟ้าทั้งหมด 368 ต้น รวมราคากลางเฉพาะเสาไฟฟ้าและหลอดไฟทั้งหมด 24,905,872 บาท เมื่อนำงบฯ ทั้งหมดมาคิดคำนวณจะใช้งบฯ ต่อต้นประมาณ 90,717 บาท

เมื่อดูเป็นรายชิ้น เช่น ตัวมโนราห์ท่ารำถือโคมไฟพร้อมทำสีทอง กำหนดราคากลางไว้ตัวละ 22,000 บาท ค่าแรงงานตัวละ 2,500 บาท รวม 24,500 บาท ช่วงที่ 1 ใช้ 199 ตัว ราคารวม 4,875,500 บาท ช่วงที่ 2 ใช้ 169 ตัว ราคารวม 4,140,500 บาท รวม 2 ช่วงใช้ 368 ตัว ราคารวม 9,016,000 บาท

ครอบฐานเสาอลูมิเนียมหล่อ พร้อมทำสีตามเทศบาลกำหนด ราคาตัวละ 11,000 บาท ค่าแรงงานตัวละ 1,000 บาท รวม 12,000 บาท ช่วงที่ 1 ใช้ 199 ตัว ราคารวม 2,388,000 บาท ช่วงที่ 2 ใช้ 169 ตัว ราคารวม 2,028,000 บาท รวม 2 ช่วงใช้ 368 ตัว ราคารวม 4,416,000 บาทไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]