ปัตตานีต้องมี! "เสาไฟเรือกอและ" สูงแค่ 5 เมตรต้นละ 1.33 แสนบาท


 

ท้องถิ่น: เปิดรายละเอียดโครงการ "เสาไฟฟ้าประติมากรรมเรือกอและ" ของ ทต.รูสะมิแล จ.ปัตตานีสูงแค่ 5 เมตร แต่ราคาสูงถุงต้นละ 133,000 บาท รวม 34 ต้น งบฯ รวม 4.5 ล้านบาท ผู้ชนะประมูลรายเดิมทั้ง 2 โครงการ คู่เทียบเป็นบริษัทก่อสร้าง

2 ก.ค. 2564 - ตรวจสอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมในพื้นที่เทศบาลตำบล (ทต.) รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พบเบื้องต้น 2 โครงการ รวม 34 ต้น งบประมาณ 4,522,000 บาท ตกต้นละ 133,000 บาท ดังนี้ 1.โครงการติดตั้งโคมไฟประติมากรรม จำนวน 17 ต้น ถนนสามัคคีสาย ข. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ 2,261,000 บาท ปี 2562 และ 2.โครงการติดตั้งโคมไฟประติมากรรม จำนวน 17 ต้น ถนนโรงเหล้าสาย ข. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี งบประมาณ 2,261,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดโครงการ 1.โครงการติดตั้งโคมไฟประติมากรรม จำนวน 17 ต้น ถนนสามัคคี สาย ข. เอกสารราคากลาง ระบุเพียงเป็นการติดตั้งโคมไฟประติมากรรมรูปเรือกอและสูง 5 เมตร พร้อมตอม่อฐานรากขนาด 0.80 เมตร พร้อมหลอดแสงจันทร์ขนาด 250 วัตต์และชุดอุปกรณ์ตู้ควบคุมสายไฟ NYY 3x2.5 จำนวน 17 ชุดๆ ละ 124,300 บาท รวม 2,113,100 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 147,917 บาท ราคากลางเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 สืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้ 1.หจก. ป.สว่างแสงฟ้า ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ราคาต้นละ 133,000 บาท 2.หจก.อีซี ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี ราคาต้นละ 135,000 บาท และ 3.หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ราคาต้นละ 136,000 บาท

จากนั้น มีเอกชนขอซื้อซอง 3 ราย ซึ่งก็คือ 1.หจก. ป.สว่างแสงฟ้า 2.หจก.อีซี ปัตตานี และ 3.หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี ที่ ทต.รูสะมิแลได้ไปสอบราคามาก่อนหน้านี้ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซอง 2 ราย คือ หจก. ป.สว่างแสงฟ้า เสนอราคา 2,261,000 บาท และ หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี เสนอราคา 2,311,700 บาท โดย ทต.รูสะมิแลได้ประกาศให้ หจก. ป.สว่างแสงฟ้าเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ลงนามโดยนายบันเทิง ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ทำสัญญาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562


ท้องถิ่น: เปิดรายละเอียดโครงการ "เสาไฟฟ้าประติมากรรมเรือกอและ" ของ ทต.รูสะมิแล จ.ปัตตานีสูงแค่ 5 เมตร แต่ราคาสูงถุงต้นละ 133,000 บาท รวม 34 ต้น งบฯ รวม 4.5 ล้านบาท ผู้ชนะประมูลรายเดิมทั้ง 2 โครงการ คู่เทียบเป็นบริษัทก่อสร้าง

2 ก.ค. - ตรวจสอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมในพื้นที่เทศบาลตำบล (ทต.) รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พบเบื้องต้น 2 โครงการ รวม 34 ต้น งบประมาณ 4,522,000 บาท ตกต้นละ 133,000 บาท ดังนี้ 1.โครงการติดตั้งโคมไฟประติมากรรม จำนวน 17 ต้น ถนนสามัคคีสาย ข. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ 2,261,000 บาท ปี 2562 และ 2.โครงการติดตั้งโคมไฟประติมากรรม จำนวน 17 ต้น ถนนโรงเหล้าสาย ข. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี งบประมาณ 2,261,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดโครงการ 1.โครงการติดตั้งโคมไฟประติมากรรม จำนวน 17 ต้น ถนนสามัคคี สาย ข. เอกสารราคากลาง ระบุเพียงเป็นการติดตั้งโคมไฟประติมากรรมรูปเรือกอและสูง 5 เมตร พร้อมตอม่อฐานรากขนาด 0.80 เมตร พร้อมหลอดแสงจันทร์ขนาด 250 วัตต์และชุดอุปกรณ์ตู้ควบคุมสายไฟ NYY 3x2.5 จำนวน 17 ชุดๆ ละ 124,300 บาท รวม 2,113,100 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 147,917 บาท ราคากลางเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 สืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้ 1.หจก. ป.สว่างแสงฟ้า ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ราคาต้นละ 133,000 บาท 2.หจก.อีซี ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี ราคาต้นละ 135,000 บาท และ 3.หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ราคาต้นละ 136,000 บาท

จากนั้น มีเอกชนขอซื้อซอง 3 ราย ซึ่งก็คือ 1.หจก. ป.สว่างแสงฟ้า 2.หจก.อีซี ปัตตานี และ 3.หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี ที่ ทต.รูสะมิแลได้ไปสอบราคามาก่อนหน้านี้ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซอง 2 ราย คือ หจก. ป.สว่างแสงฟ้า เสนอราคา 2,261,000 บาท และ หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี เสนอราคา 2,311,700 บาท โดย ทต.รูสะมิแลได้ประกาศให้ หจก. ป.สว่างแสงฟ้าเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ลงนามโดยนายบันเทิง ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ทำสัญญาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]