กระแสตีกลับ! นายกสมาคมสื่อภาคใต้ชี้พรรคการเมืองยอมถอยคืนตำแหน่งเลขาฯ ศอ.บต.


ชายแดนใต้: มวลชนชายแดนใต้ทั้งไทยพุทธ-มุสลิม ผู้นำหลายภาคส่วน ยินดีที่ ครม.มีมติยกเลิกคำสั่งย้าย “พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร” พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. “นายกสมาคม นสพ.ภาคใต้ฯ” ชี้คำสั่งย้ายเกิดจากเรื่องการเมือง แต่กระแสตีกลับจึงยอมถอย

10 มีนาคม 2566 - จากกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่องขอยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมายัง พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปีนั้น

พลังมวลชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ ต่างมาแสดงความยินดีที่ ครม.มีมติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคงเดิม ทั้งนี้เพราะ พล.ร.ต.สมเกียรติเป็นผู้ที่เข้าใจและรู้ปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน โครงการต่างๆ ที่ ศอ.บต.ดำเนินการก็สนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และอีกมากมาย

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ในห้วงช่วงแรกที่ ครม.มีมติสั่งย้ายนั้น คงเป็นความต้องการของพรรคการเมืองบางพรรค เพราะเป็นช่วงที่การเมืองกำลังจะเลือกตั้ง แต่เกิดกระแสตีกลับจากข่าวที่พี่น้องมาร่วมกันให้กำลังใจ

“ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา ศอ.บต.มาตลอดตั้งแต่มีการจัดตั้งขึ้น ผมประทับใจในการบริหารที่สุดมีอยู่ 2 ท่านคือ นายวิสุทธิ์ สิงขจรวรกุล เลขาธิการคนแรก และ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร คนปัจจุบัน ซึ่งเข้าใจบริบทในการพัฒนาและปัญหา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่เป็นที่ยอมรับของสื่อ ของทุกองค์กร และของทุกคน” นายไชยยงค์กล่าว

นายไชยยงค์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร โดยมีข้อความระบุว่า“สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้”

“การมอบโล่ครั้งนี้ สมาคมถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นครั้งแรกที่สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ โดยมีมติมอบให้ เพื่อเป็นเกียรติรับรองว่า เลขาธิการ ศอ.บต. ท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง”
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]