เรือเดินสมุทรได้เวลาออกเดินทาง จงแล่นไปข้างหน้าเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่


โดย.. นางอู๋ ตงเหมย Mrs.Wu Dongmei กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา


ระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 มีนาคม การประชุมครั้งแรกของสภาประชาชนแห่งชาติสมัยที่ 14 และการประชุมครั้งแรกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสมัยที่ 14 ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง การประชุม 2 สภานี้เป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตการเมืองของชาวจีน ที่ประชุมได้ดำเนินการตามพิมพ์เขียวที่ยิ่งใหญ่ที่ร่างโดยสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีนชุดที่ 20 โดยได้วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของจีนในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างฉันทามติทางความคิดและการรวมพลังในระดับที่สูงขึ้น และบรรลุการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน

การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติในครั้งนี้ได้เลือกตั้งและได้มาซึ่งผู้นำจีนรุ่นใหม่ โดย ฯพณฯ สีจิ้นผิงได้รับเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาร่วมกันของพรรค กองทัพ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศจีน ในระหว่างการประชุม ผู้แทนจากสองสภาได้ร่วมกันหารือนโยบายชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ และมีการตัดสินใจหลายประการ อันเป็นการส่งสัญญาณอันทรงพลังไปยังประชาคมระหว่างประเทศสำหรับการส่งเสริมการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองประชาชาติจีนครั้งใหญ่ด้วยการปรับปรุงความทันสมัยในแบบของจีนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาระดับโลก


ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมครั้งแรกของสภาประชาชนแห่งชาติสมัยที่ 14 ว่า “เราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมของมวลมนุษยชาติ” และได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นของจีนที่จะร่วมมือกับทั่วโลกแบบได้ประโยชน์ร่วมกันและส่งเสริมการร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ แม้โลกทุกวันนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แห่งศตวรรษอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่แนวโน้มแห่งประวัติศาสตร์ว่าด้วยสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และการได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้ อีกทั้งแนวโน้มของโลกหลายขั้ว โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เช่นกัน ขณะเดียวกัน ยังมีความท้าทายทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ที่สลับซับซ้อน เกิดการขาดดุลด้านสันติภาพ การพัฒนา ความมั่นคง และธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น และมีอันตรายอย่างยิ่งจากลัทธิครองอำนาจ ในการเผชิญกับความท้าทายมากมายนั้น การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมของมวลมนุษยชาติและการสร้างโลกที่มีสันติภาพอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงโดยทั่วไป มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน มีการเปิดกว้างไม่แบ่งแยก และสะอาดสวยงาม คือความปรารถนาร่วมกันของประชาชนในทุกประเทศ นี่จึงควรเป็นทิศทางความพยายามร่วมกันของทุกประเทศเช่นกัน

ตามที่ประเทศจีนได้พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนั้น ย่อมมีเสียงแทรกและเสียงรบกวนตามมาบ้าง ในการเผชิญกับการเพิ่มระดับขึ้นของความคิดแบบสงครามเย็น ลัทธิครองอำนาจ ลัทธิเอกภาคีนิยม และลัทธิปกป้อง ฝ่ายจีนจะยังคงดำเนินตามนโยบายต่างประเทศเพื่อสันติภาพอย่างเป็นอิสระและดำเนินกลยุทธ์การเปิดกว้างที่เอื้อต่อกันและทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ปกป้องผลประโยชน์หลักของประเทศอย่างแน่วแน่ ต่อต้านลัทธิครองอำนาจและการเมืองเรืองอำนาจ ต่อต้านความคิดสงครามเย็น การเผชิญหน้าระหว่างค่าย และการกีดกันปราบปรามกัน อีกทั้งยืนหยัดปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของชาติอย่างเด็ดเดี่ยว จีนยินดีพัฒนาความร่วมมือฉันมิตรกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมของมวลมนุษยชาติ

“เรือเดินสมุทรได้เวลาออกเดินทางแล้ว” การเยือนไทยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเมื่อปีที่แล้ว ได้ชี้ชัดถึงทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทยในอนาคต ปัจจุบัน จีนกำลังส่งเสริมการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของประชาชาติจีนในทุกมิติด้วยการปรับปรุงความทันสมัยในแบบของจีน เรายินดีทำงานร่วมกับไทยเพื่อเร่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมระหว่างจีน-ไทย และส่งเสริมให้ความร่วมมือต่างๆ เช่น “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้บรรลุผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]