ศอ.บต.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไทยในซูดานหลังเกิดเหตุปะทะกลางกรุงคาร์ทูม


ชายแดนใต้: ศอ.บต.จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษาไทยที่พำนักในสาธารณรัฐซูดาน หลังเกิดเหตุปะทะ พบมีจำนวนมากกว่า 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

20 เมษายน 2566 - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดตั้งศูนย์ประสานงานนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ (ศป.นศ.จชต.) เพื่อให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือประชาชน นักเรียน และนักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐซูดาน หลังเกิดเหตุปะทะกันระหว่างกองทัพซูดานกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้พบว่า มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศซูดาน 210 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐซูดานประสานข้อความช่วยเหลือ พร้อมกับเป็นศูนย์ประสานเพื่อให้ผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของบุตรหลานที่อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว“ศอ.บต.พร้อมร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อติดตามการดูแลให้ความช่วยเหลือและประสานข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปศึกษาต่อ และทำงาน ณ สาธารณรัฐซูดาน อย่างเร็วที่สุด” นายชนธัญ กล่าว

สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อศูนย์ประสานงานนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ (ศป.นศ.จชต.) โทร 073-274-101 หรือ Facebook Page FAS : Foreign Affairs Strategy Division" หรือ โทรสายด่วนอุ่นใจ 1880 หรือ ติดต่อโดยตรง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]