ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พลังประชารัฐ เขต 4 ชู นโยบายแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วม เพื่อช่วย เกษตรกรใน "คาบสมุทรสทิงพระ"

 สำหรับการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคต่างๆ ใน จ.สงขลา เขต 4 เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคที่เคยมี ส.ส. ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 คือ ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ย้ายจากพรรคพลังประชารัฐ ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ และมีอาการป่วย กลายเป็นผู้สมัครที่มีปัญหาสุขภาพ ทำให้การออกพบปะกับประชาชนในพื้นที่ลดน้อยลง เป็นโอกาสให้ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่ง มีโอกาสที่จะได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.


ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคที่มี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค ได้ส่ง นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ลงสมัครแทน ร.อ.ต.อรุณ สวัสดี ที่ย้ายไปยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ สำหรับ นายชนนพัฒน์ ก่อนหน้าที่จะสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้ เป็นที่คุ้นเคยของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 4 อย่างดี เนื่องจาก ร.ต.อ.อรุณ ก่อนที่จะย้ายพรรค ได้นำนายชนนพัฒฐ์ เดินสายพบปะ ประชาชน ในเขต 4 ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.ที่จะมาแทน ร.ต.อ.อรุณ ซึ่งต้องการวางมือจากการเป็น ส.ส.เขต 4 ก่อนที่จะย้ายมาพรรครวมไทยสร้างชาติ ดังนั้นการหาเสียงของนายชนนพัฒฐ์ จึงไม่ยาก เพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งรู้จักแล้ว


ในเวทีการหาเสียงนายชนนพัฒฐ์ ผู้สมัครเบอร์ 1 เขต 4 ได้เสนอนโยบายหลักในการหาเสียงกับประชาชนคือการแก้ปัญหาน้ำ ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของ ประชาชน ใน เขต 4 และ ในคาบสมุทรสทิงพระ โดยนายชนนพัฒฐ์ กล่าวกับประชาชน ที่มาฟังการหาเสียงว่า อาชีพของคนเขต 4 คือการทำประมง การทำเกษตร ที่ต้องอาศัยน้ำ แต่ปัญหาของคนเขต 4 คือในหน้าฝนน้ำท่วม ในหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร และน้ำเค็มจากทะเลอ่าวไทยรุกล้ำเข้ามา ทำให้ทำการเกษตรไม่ได้ ถ้าเลือก ส.ส. ของ พลังประชารัฐ ปัญหาเรื่องน้ำ จะได้รับการแก้ไข เพราะ พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค ได้วางโครงการแก้ปัญหาน้ำของคาบสมุทรสทิงพระไว้หมดแล้ว หลายโครงการทำอยู่ เช่นโครงการระบายน้ำที่ท่วมในหน้าฝน ลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยการเจาะถนนสาย 408 ที่ ต.พังยาง อ.ระโนด และ ต.สนามไชย อ.สทิงพระ ให้ไหลลงสู่ทะเลด้วยความรวดเร็ว เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม


ส่วนการแก้ปัญหา น้ำแล้ง และน้ำเค็มที่ รุกล้ำ เข้าพื้นที่ทำการเกษตรในหน้าแล้ว จะมีการสร้างแกมลิงขนาดใหญ่ ในทะลสาปในพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำจืด เพื่อใช้ในการทำการเกษตรในหน้าแล้ง นอกจากเกษตรกรจะมีน้ำใช้ตลอดปี ในการทำการเกษตรแล้ว ยังเป็นการป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ซึ่งโครงการแก้มลิง อยู่ระหว่างการตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้าน แต่ถ้าทำสำเร็จ เกษตรกรในคาบสมุทรสทิงพระ จะไม่มีปัญหาเรื่อง ทำแล้ง น้ำท่วม อีกต่อไป 


ดังนั้นจึงขอให้ ประชาชน ในเขต 4 สงขลา เลือกชนนพัฒฐ์ เบอร์ 1 เป็น ส.ส.เขต และเลือกพรรคพลังประชารัฐเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่จะทำให้ ชีวิตของ ประชาชน ในเขตเลือกตั้งที่ 4 มีความอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี สังคมสงบสุข ต้องเลือกพรรคพลังประชารัฐของ ลุงป้อม


สำหรับพื้นที่การเลือกตั้งของเขต เลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สิงหสนคร บางส่วน มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งของนายชนนพัฒฐ์ เช่นนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว จากพรรคประชาธิปัตย์ ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทะนง จากพรรคภูมิใจไทย เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: