ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ผู้ประกอบการ-นักธุรกิจมุสลิมในมาเลเซียรวมตัวกันเข้าพบหัวหน้าพรรคประชาชาติ
วันรุ่งขึ้นหลังจากวันตรุษอีดิลฟิตรี ทางคณะผู้ประกอบการ นักธุรกิจ แกนนำนักธุรกิจมุสลิมในมาเลเซียรวมตัวกันเข้าพบนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และผู้สมัคร ส.ส. แกนนำพรรคประชาชาติ ณ บ้านศรียะลา  สืบเนื่องจากการไปเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยหรือที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า “ร้านต้มยำ” ในมาเลเซียเมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา คณะผู้ประกอบการได้ขอเข้าเยี่ยมเยียน คารวะและอวยพรวันอีดิลฟิฏรี เพื่อเป็นกำลังใจและเสริมความสัมพันธ์ ซึ่งทางผู้ประกอบการหวังใจถึงพรรคประชาชาติในการอำนวยความสะดวกเพื่อการประกอบการธุรกิจและการจ้างงานคนไทยในมาเลเซีย โดยผู้ประกอบการได้ย้ำถึงพรรคประชาชาติว่าเป็นพรรคการเมืองที่เข้าใจวิถีชีวิต มีนโยบายในการสร้างเสริมธุรกิจของคนไทยในมาเลเซียอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดไม่มีความคิดเห็น: