ถนนรอบทะเลสาบสงขลาสร้างแล้วกว่า 34 % คาดเสร็จปี 2567


เศรษฐกิจ: กรมทางหลวงชนบทรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างถนนรอบทะเลสาบสงขลา สาย พท.4007 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รุดหน้ากว่า 34 % คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567

18 พฤษภาคม 2566 - กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนรอบทะเลสาบสงขลา ในเส้นทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 – บ้านทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ว่า มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 34 อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567

โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 (หาดแสนสุขลำปำ) และไปสิ้นสุดบริเวณ กม.ที่ 21+033 (ทะเลน้อย) รวมระยะทาง 21.033 กิโลเมตร โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 - 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง และขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 3 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 249.100 ล้านบาททั้งนี้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคตได้อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]