กบฉ.ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินชายแดนใต้อีก 3 เดือน หลังรับฟังผลการปฏิบัติงาน


ชายแดนใต้ : พล.อ.ประวิตรเป็นประธานการประชุม กบฉ. มีมติต่อเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน นับเป็นครั้งที่ 72 ตั้งแต่เริ่มบังคับใช้เมื่อปี 48 พร้อมเห็นชอบแผนลดพื้นที่กฎหมายพิเศษ

25 พฤษภาคม 2566 - คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2566 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 19 กันยายน 2566

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวม 33 อำเภอ ยกเว้น 10 อำเภอ เพราะได้ยกเลิกการประกาศไปแล้ว คือ อ.ศรีสาคร สุไหงโก-ลก แว้ง และสุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง มายอ ไม้แก่น และแม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง และกาบัง จ.ยะลา หลังจากที่ที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงวันที่ 20 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566 และแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

การขยายเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้นับเป็นการต่ออายุครั้งที่ 72 ตั้งแต่เริ่มประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 ในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

การประชุม กบฉ.ครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ปี 2566-2570) ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) เสนอเพื่อให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]