“รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา” คาดหวังให้เกิดการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองหาดใหญ่


ท่องเที่ยว: “รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา” เปิดการอบรมโครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมและการใช้สนามกีฬา โดยสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ คาดหวังให้เกิดการผลักดันให้หาดใหญ่เป็นเมืองกีฬา

11 พฤษภาคม 2566 - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมและการใช้สนามกีฬา โดยสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ ซึ่งมี รศ.ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางอุไรวรรณ จันลาภผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นายอัคคะไกร มหาศรี นายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู ทรี หาดใหญ่

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรหลัก ในการส่งเสริม สนับสนุนและเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านกีฬากับชมรมกีฬาต่างๆ ในสังกัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพ จัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันของสมาคมกีฬา ชมรมกีฬาต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ของแต่ละฝ่ายที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน พร้อมกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่ผลักดันให้หาดใหญ่เป็นเมืองกีฬา (HATYAI SPORTS CITY) และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เพื่อหาดใหญ่เป็น HATYAI SPORTS TOURISM ที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกระแสการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มีแนวโน้มร่วมสมัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (SPORTS TOURISM) ที่สร้างรายได้สู่เมืองหลัก และเมืองรอง อันเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา มีจำนวนวันที่พักเพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]