ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ชาวสงขลาตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ


การเมือง: บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าที่ จ.สงขลาคึกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง

7 พฤษภาคม 2566 - ที่ จ.สงขลา บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น ที่สนามกีฬาจิระนคร ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 ของ จ.สงขลา มีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกต้้งล่วงหน้าจำนวน 8,819 คน ต่างทยอยมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มีเจ้าหน้าของกกต.ตำรวจและฝ่ายปกครองคอยดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. วันนี้ไม่มีความคิดเห็น: