รองเลขาธิการ ศอ.บต.ต้อนรับประธานสภาที่ปรึกษาองค์กรอิสลามแห่งชาติมาเลเซีย ศึกษา "เมืองปศุสัตว์"


นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ Tuan Hj. Mohd.Azmi Abd. Hamid ประธานสภาที่ปรึกษาองค์กรอิสลามแห่งชาติมาเลเซีย และกรรมการสภาที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเลเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงโค ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฟาร์มต้นแบบมาตรฐานการเลี้ยงวัวหมู่บ้านกำปงบารู ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]