ทำไม่ได้! กอ.รมน.ภาค 4 สน.ชัดห้าม “ออกเสียงประชามติแยกตัวปัตตานี”


ชายแดนใต้: กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายันทำไม่ได้ “ประชามติแยกตัวปาตานี” ชี้ละเมิดกฎหมาย ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติ เหตุมีหลายประเด็นที่ล่อแหลมหมิ่นเหม่และอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดหลักกฏหมาย

8 มิถุนายน 2566 - จากกรณีการเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติ (Pelajar Kebangsaan) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ซึ่งมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานี” และมีการแจกบัตรกระดาษระบุหัวข้อว่า "คุณเห็นด้วยกับ "สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง" หรือไม่ ที่จะให้ประชาชนปาตานีออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย" โดยมีช่องลงคะแนนให้เลือกระหว่าง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยนั้น

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า จากการตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมพบว่ามีหลายประเด็นที่ล่อแหลมหมิ่นเหม่และอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดหลักกฎหมาย การลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช กระทำไม่ได้ เพราะเป็นการละเมิดกฏหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนและเป็นภัยต่อความมั่นคง ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามความเหมาะสมต่อไป

พล.ต.ปราโมทย์กล่าวว่า ขอยืนยันว่าภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ แต่การแสดงออกดังกล่าวจะต้องไม่ไปละเมิดต่อหลักกฏหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ระบุไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้”

พล.ต.ปราโมทย์กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านแล้วพบว่า ขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องสิทธิในการกำหนดใจตนเอง ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันท่่ 31 พ.ค. 2566 โดยมีนายนายอิรฟาน อุมา เป็นประธานขบวนการนักศึกษาแห่งชาติคนปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]