พรรคประชาชาติประชุม กก.บห.ชุดใหม่-สส.ถกแนวทางแก้ปัญหาให้ประชาชน


การเมือง - "ทวี สอดส่อง" หัวหน้าพรรคประชาชาติ เรียกประชุมจัดทัพคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ร่วมกับ สส.ของพรรค สรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาพรรคประชาชาติเพื่อประชาชน ใช้นโยบายพรรคแก้ปัญหาประชาชน

29 สิงหาคม 2566 - ที่สำนักงานพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและ สส.พรรคประชาชาติ ครั้งที่ 19 /2566 โดยเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่ 3 นับตั้งแต่การก่อตั้งพรรค

สำหรับ สส.ของพรรคที่เข้าประชุม อาทิ นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา ในฐานะ เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.ปัตตานี นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส สส.ปัตตานี เป็นต้น

การประชุมมีวาระหารือเรื่องการรายงานผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา และวาระเรื่องการสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาพรรคประชาชาติเพื่อประชาชน รวมถึงการดำเนินการด้านนโยบายของพรรค ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่จะมีการประชุมร่วมกันของคณะทำงานด้านนโยบายของพรรคประชาชาติ เพื่อเร่งพิจารณาทำนโยบายรัฐบาลพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้กล่าวระหว่างการประชุมตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติชุดเดิม และขอบคุณสมาชิกพรรคประชาชาติทุกคน ที่ช่วยพรรคทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง โดยรู้สึกยินดีและทราบถึงความพยายาม ความตั้งใจ และการสนับสนุนที่ดีมาตลอดไปจนถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งหน้า จนทำให้พรรคประชาชาติเป็นรัฐบาล และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก ซึ่งประชาชนยังรอการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากกลุ่มมวลชนที่เข้ามาพบด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]