มอบหนังสือกว่า 4,000 เล่มของ อ.นิธิให้ มจร.พะเยา เอกสารเก่าแก่ให้หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จ.เชียงใหม่เพจ "คิดถึงอาจารย์นิธิ" (1) ซึ่งเป็นแฟนเพจ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมความทรงจำของผู้คนที่มีต่อ อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิด นักเขียน และศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือของอาจารย์นิธิที่มีมากกว่า 4,000 เล่ม (2) ว่า

“อ.นิธิได้สั่งเสียภรรยาให้จัดการและส่งมอบหนังสือของอาจารย์ที่มีมากกว่า 4,000 เล่มให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (มจร.) จังหวัดพะเยา โดยมีเจตนาอยากสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์และให้ทรัพยากรแก่สถาบันศึกษาในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนงบประมาณ”

“อ.นิธิอ่านหนังสือหลากหลายมากทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ อ่านแม้แต่หนังสือภาษาดัชท์ หนังสือเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิคและหนังสือศิลปะฯ ซึ่งช่วงหลายปีหลังมานี้ อาจารย์ยังเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองอีกด้วย เพราะอยากอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส”

“อาจารย์อ่านเอกสารโบราณและพงศาวดารเป็นร้อยๆ เล่ม ทั้งพงศาวดารน่านเจ้า โยนก พงศาวดารเวียดนาม ลาว เขมรฯ ที่น่าทึ่งคือ อาจารย์จดจำเรื่องราว คำศัพท์โบราณ ตัวละครและชื่อคนในประวัติศาสตร์ได้อย่างดี จนวิเคราะห์ ตีความและประกอบสร้างความรู้ขึ้นมาได้ใหม่”

“แม้ในช่วงความเจ็บป่วย อาจารย์ก็อ่านหนังสือมากและฟังเพลงคลาสสิคทุกวัน กระทั่งพกหนังสือไปโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง อาจารย์ยังมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มใหญ่ไว้ หนึ่งในประเด็นที่อาจารย์ค้นคว้าและลงมือเขียนแต่ไม่แล้วเสร็จก็คือ ประเด็น ‘โซเมีย’ สะท้อนถึง'ความรักในความรู้'อย่างลึกซึ้งของอาจารย์นิธิ”


เพจ "คิดถึงอาจารย์นิธิ" ได้แจ้งเพิ่มเติม (3) ว่า “ภรรยาอาจารย์นิธิแจ้งข้อมูลมาเพิ่มเติม เพื่อคลายความห่วงใยเรื่องหนังสือของอาจารย์”

"นอกจากส่วนใหญ่ที่มอบให้ มจร.พะเยาแล้ว ยังได้คัดแยกหนังสือออกมาอีกกว่า 1,000 เล่ม โดยกลุ่มหนังสือด้าน Asia Study ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ได้มอบให้ Center for Southeast Asian Studies ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กับบางส่วนมอบให้นักวิชาการด้านชาติพันธุ์ศึกษาของ ม.ช.”

“ในส่วนเอกสารเก่าที่เห็นว่าสำคัญมาก เช่น กฎหมายตราสามดวงฉบับดั้งเดิม, มังรายศาสตร์, พจนานุกรมภาษาถิ่น, พจนานุกรม Macmillian เป็นต้น รวมทั้งพงศาวดารทุกรัชกาลฉบับหอสมุดแห่งชาติและเอกสารเก่าจำนวนหนึ่ง ยังอยู่ระหว่างการจัดการเพื่อส่งมอบให้หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก ที่เชียงใหม่"


อ้างอิง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100095663857538
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143182865547175&id=100095663857538
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143901545475307&id=100095663857538
ภาพจากเพจ “คิดถึงอาจารย์นิธิ”


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]