“ทวี สอดส่อง” เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
13 พฤศจิกายน 2566 - ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก​ ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนัก​งาน​ ป.ป.ส.​ และเจ้าหน้าที่​ที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 120 คน

พันตำรวจเอก​ ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในหลายประเทศที่อาจรวมถึงประเทศไทยนั้น กระบวนการยุติธรรมที่ใช้ในการจัดการกับปัญหายาเสพติดจะต้องตามให้ทันผู้ค้า เพราะฉะนั้นเราจึงต้องปรับปรุง พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้ว การดำเนินคดียาเสพติดก็มีความละเอียดอ่อน และยุ่งยากซับซ้อน และจำเป็นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือ และเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนาแนวทางในการประสานงานคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันยิ่งขึ้น”

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนนำเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และพัฒนาแนวทางในการประสานงานคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนาในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]