นายกฯ ย้ำ 3 แนวทาง เสริมจุดแข็งเพื่อการพัฒนาตลาดทุนของไทย

7 ธันาวาคม 2566 - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ใน x.com ระบุว่า 

ตลาดทุนเรามีความแข็งแกร่ง มูลค่าหลักทรัพย์ซึ่งติดอันดับที่ 27 ของโลก (ทั้งโลกมีตลาดหุ้น 84 แห่ง) และยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน อีกทั้ง มีมูลค่าเสนอขายหุ้น IPO สะสมย้อนหลัง กับสภาพคล่องที่ "สูงที่สุด" ในอาเซียน นับตั้งแต่ปี 2555

วันนี้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงโอกาสในการ “พัฒนาตลาดทุน” โดยมีแนวทาง 3 ข้อที่จะเสริมสร้างจุดแข็งของตลาดทุนไทย

1. การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ผ่านการผลักดันให้ตลาดทุนไทย เป็น investment destination ของภูมิภาค 

2. การ shift focus สู่ความยั่งยืน รัฐบาล จะดำเนินการส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยพัฒนากลไกให้ภาคธุรกิจ มีเงินทุนเพียงพอ ในการเปลี่ยนผ่าน สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. การสนับสนุนการระดมทุนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล SMEs และ Startups เพื่อให้ธุรกิจ เติบโตและขยายต่อไปได้ในระดับโลก 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีกหลาย ๆ ปัจจัย ที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจไทยของเราโตได้เต็มศักยภาพอีกมหาศาล รัฐบาล ยังมีนโยบายอีกหลายหลายด้าน

หากผนวกการดำเนินการของรัฐบาล ในทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันแล้ว จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทย และตลาดทุน เติบโต และประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจนี้ อย่างยั่งยืนต่อไปครับ


https://twitter.com/Thavisin/status/1732654091632034202

0 ความคิดเห็น