หน่วยงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่





ชายแดนใต้ - หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่ พร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

6 ธันวาคม 2566 - ที่ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับคณะจากส่วนราชการ และสมาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย กรมศิลปากร และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระพง จังหวัดปัตตานี เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะที่เข้าพบนอกจากร่วมแสดงความยินดีแล้ว ได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการทำงานเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ ตลอดจนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ กินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะที่เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมและมาแสดงความยินดีโดยเน้นย้ำว่าจะทำงานอย่างเต็มที่และเติมเต็มในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนและลูกหลานของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งยืนยันที่จะอยู่เคียงคู่ทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความสงบ สันติสุข ร่วมกัน



0 ความคิดเห็น